Datum zveřejnění: 
20. 6. 2023
V pondělí 19. června se v Kampusu Dejvice uskutečnil Den bezpečnosti. Akci, která veřejnosti představila aktivity studentů a zaměstnanců fakult a institucí dejvického kampusu, které jakkoliv souvisejí s tématem bezpečnosti, uspořádala Praha 6 ve spolupráci s Armádou ČR. Za ČVUT se zúčastnily tři fakulty: Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Fakulta biomedicínského inženýrství.

FEL a její Katedra měření představila systém pro identifikaci příchozí palby, který dokáže rozpoznat typ zbraně, ze které vyšel výstřel i druh munice. Zájemci  se mohli seznámit také se senzorovou technikou, na které může být založen detektor nesených improvizovaných výbušných zařízení a kovových předmětů, který umožňuje skrytou montáž a reaguje tak na potřeby současných veřejných a bezpečnostních institucí. Pro vyzkoušení byla k dispozici i profesionální vojenská minohledačka, se kterou si lze otestovat náročnost odminovacích prací. Katedra telekomunikační techniky zase představila F-Tester, který slouží primárně k testování datových sítí. 

Fakulta strojní na akci prezentovala práci svého studenta Matouše Kmeta, kterou je kompletní návrh UAV (Unmanned Aerial Vehicle) se širokými možnosti využití. K vidění byl i model ultralehkého letounu UL-39 Albi a informace o další verzi tohoto úspěšného projektu Albi II. Hlavním motivem této netradiční koncepce cvičného letounu pro základní výcvik vojenských pilotů je letoun, který dokáže nabídnout letové a provozní vlastnosti blízké skutečnému proudovému cvičnému letounu s mnohem nižšími náklady.

FBMI a její tým biomechaniky a asistivních technologií katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva představil systém Body Recorder. Jedná se o nositelný telemedicínský multisenzorický systém, který umožňuje sledovat psychický a fyzický stav osob vykonávajících náročná povolání v rámci ozbrojených složek a IZS. Systém umožňuje sledovat EKG, EMG, teplotu a může být použit samostatně nebo jako sada několika systémů pro měření zdravotního stavu týmu osob plnících misi. Lze ho dobře využít v extrémním, izolovaném a stísněném prostředí, což představuje například předsunutá základna, ponorka, loď atd.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture