Datum zveřejnění: 
25. 5. 2023
Studující FA připravili pod vedením Petra Hájka a Jaroslava Hulína expozici Město elektromobility. Představuje 19 projektů, které se zamýšlí nad architektonickým a urbanistickým rozvojem Mladé Boleslavi. Práce vznikaly jako společný projekt Fakulty architektury ČVUT a Nadačního fondu Škoda Auto za podpory Škoda Auto Vysoké školy, Mladé Boleslavi a nadačního fondu Art-Now.

FA ČVUT, Škoda Auto Vysoká škola a Nadační fond Škoda Auto uzavřely v květnu 2023 memorandum o spolupráci. Jeho cílem je vzájemná podpora, koordinaci a součinnost při realizaci projektů, jejichž cílem je propojení studentské komunity a rozvoj univerzitního prostředí.

Těším se, že naše spolupráce se ŠAVŠ povede k praktickému propojení oborů, které k sobě patří – architektury a ekonomie – v souladu s principy udržitelného rozvoje. Holistický přístup k navrhování bere v úvahu mnoho faktorů, jako jsou sociální a kulturní kontext, environmentální dopad a finanční udržitelnost. V rámci této spolupráce mohou studenti navzájem rozšířit své znalosti a dovednosti a připravit se na kooperaci v prostředí architektonické praxe," říká děkan FA Dalibor Hlaváček.

Zahájení výstavy se konalo 16. května v atriu Škoda Auto Vysoké školy za účasti děkana FA, prof. Petra Hájka a prof. Ireny Šestákové – proděkanky FA pro rozvoj a výstavbu. Centrálním prvkem je multimediální instalace, která znázorňuje citlivé propojení území města s automobilkou Škoda Auto. Jádrem expozice jsou dva dílenské jeřáby nesoucí dřevěnou rámovou konstrukci s urbanistickým modelem. Návrhy studujících jsou do situačního modelu vložené a jasně rozpoznatelné: tvoří je objekty z oranžového plexiskla. Jednotlivé projekty jsou pak spolu s komentářem promítány na stěnu za ústřední instalací.

Mezi studentskými návrhy najdeme atypické domy, nečekaná řešení chybějících parkovacích míst, kulturní a co-workingová centra i ocelové lávky, které spojují historicky významné části města. Jsem rád, že se studentky a studenti nezalekli a zpracovali velmi různorodé a sebevědomé návrhy, jak by se Mladá Boleslav mohla dále rozvíjet," popisuje vedoucí ateliéru Petr Hájek.

K vidění je například návrh bytového dům pro pracovníky výzkumného centra, proměna zkušební dráhy pro automobily v místo setkávání nebo atypické studentské bydlení. Výstava v atriu Škoda Auto Vysoké školy trvá do 31. května.

Picture

Picture

Picture