Datum zveřejnění: 
13. 2. 2023
Pokud se zajímáte o problematiku výměny informací v medicíně, nabízíme vám volitelný předmět Integrace dat ve zdravotnictví, který je otevřen studentům všech ročníků i fakult.

Nejlepší absolventi budou mít možnost navštívit InterSystems Global Summit 2023 na Floridě v USA včetně uhrazení nákladů souvisejících s cestou, případně jim bude nabídnuta stáž ve firmě InterSystems.

Předmět bude vyučován v hybridní formě (fyzicky i online přes MS Teams) v Praze na Albertově ve středu odpoledne.

Další informace naleznete na: https://www.albertov.cz/vzdelavani/integrace-dat-ve-zdravotnictvi/

Zápis předmětu: https://www.kos.cvut.cz/kos/login.do?pcode=17VIDZ

S případnými dotazy se můžete obrátit na garanta předmětu Jana Mužíka muzik@fbmi.cvut.cz