Datum zveřejnění: 
7. 2. 2023
Národní centrum Průmyslu 4.0 má nového ředitele, kterým se stal dosavadní zástupce Robert Keil. Jaroslav Lískovec koordinuje vznik Evropského centra pro digitální inovace (EDIH ČVUT), které s NCP 4.0 intenzivně spolupracuje v oblasti využití akademické infrastruktury pro digitalizaci firem a využívá jeho vybudovaného ekosystému. Lískovec bude zároveň konzultovat strategické směřování centra. Další funkční období má schválené i předsednictvo představenstva, svou funkci obhájili předseda Jiří Kabelka (DEL a.s.) i místopředseda Petr Šimoník (VŠB-TUO). Do nově vzniklé pozice místopředsedkyně představenstva byla jednomyslně zvolena Jana Polášek Filová (Škoda Auto a.s.). Nová pozice byla vytvořena s ohledem na rozrůstající se oblasti činnosti centra.

Český průmysl prodělává zásadní změny směrem k transformaci a digitalizaci. Hybatelem těchto změn je v posledních šesti letech i Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), kterému se podařilo vybudovat funkční ekosystém pro inovace a spolupráci napříč akademií, průmyslovými firmami a veřejnou správou. V lednu 2023 zahájila svou činnost i česká Evropská centra pro digitální inovace (EDIH, z anglického European Digital Innovation hub), z nichž všechna mají vazbu na Národní centrum Průmyslu 4.0. Rozvoji EDIHu ČVUT, zaměřeného na umělou inteligenci, se bude věnovat dosavadní ředitel NCP 4.0 Jaroslav Lískovec, kterého v jeho funkci ředitele nahradí Robert Keil. Oba subjekty budou využívat vzájemných synergií a budou úzce spolupracovat v oblasti podpory digitalizace malých a středních podniků, startupů a veřejné správy.

Robert Keil, který přišel do Národního centra Průmyslu 4.0 v roce 2021, se intenzivně zabýval zejména rozvojem odborných skupin a projektů spolupráce a následně z pozice zástupce ředitele i samotným chodem centra. Předtím působil Keil ve státní agentuře CzechInvest, kde strávil téměř čtyři roky v roli sektorového manažera pro pokročilé strojírenství a později i nanotechnologie. Svůj dlouhodobý zájem o inovativní technologie a technologický transfer demonstroval již v průběhu svých studií na Univerzitě Karlově, kde absolvoval historicky první ročník celouniverzitního kurzu Management vědy a inovací.

„Národní centrum Průmyslu 4.0 si za roky svého působení vydobylo silnou pozici v rámci ekosystému průmyslu a digitalizace, za což vděčí i velké aktivitě Jaroslava Lískovce. V tomto duchu budeme samozřejmě pokračovat i nadále, kdy naši činnost budeme soustřeďovat směrem k rozvoji spolupráce mezi průmyslem a akademií, neboť k tomu máme výborně nastavené podmínky. Máme k dispozici vybudovanou unikátní infrastrukturu testbedů, můžeme se spolehnout na širokou síť našich aktivně spolupracujících partnerů a nyní máme i možnost využít financování pro malé a střední podniky a subjekty veřejné správy k financování inovací prostřednictvím EDIHů,“ říká nově jmenovaný ředitel Robert Keil.

Mezi cíle NCP 4.0 patří vzdělávání, propojování, rozvoj digitální gramotnosti a přispívání k rozvoji jednotlivých technologických oblastí spojených s Průmyslem 4.0. „Cesta k digitalizaci a implementaci inovativních řešení není z oblasti sci-fi, je otevřená pro všechny a dokážeme s ní pomoci. Ještě intenzivněji budeme pořádat odborné vzdělávací akce a rozvíjet náš produkt DigiAudit, který pomohl v orientaci k nastavení digitální strategie 268 společnostem jen v uplynulém roce,“ dodává Robert Keil.

V duchu dalšího rozvoje a rozrůstající se činnosti centra došlo i k vytvoření nové vedoucí pozice v představenstvu, které je vrcholným orgánem Národního centra Průmyslu 4.0. To si dle platných stanov zvolilo nové vedení. Svou funkci obhájili předseda představenstva Jiří Kabelka (DEL a.s.) i místopředseda představenstva Petr Šimoník (VŠB-TUO). Do nově vzniklé pozice místopředsedkyně byla jednomyslně zvolena Jana Polášek Filová (Škoda Auto a.s.).

„Důvěra kolegů, s níž jsem byl znovu zvolen do funkce předsedy představenstva NCP 4.0, je pro mne zavazující. Zároveň je to potvrzení toho, že základní idea centra – tedy transfer nových myšlenek z akademické půdy do výrobní praxe – se skutečně daří. Nyní snad už nikdo v oboru nepochybuje, že Průmysl 4.0 je správná cesta, a je jen málo lidí pohybujících se v byznysu, kteří by tento pojem neznali. Jsem rád, že se tedy mohu nadále podílet na rozvoji aktivit centra. Průmysl 4.0 vnímám jako obrovskou šanci, jak modernizovat český průmysl a tím i Českou republiku. Jak ji posunout z pozice montovny do kategorie, kdy přidaná hodnota vzniká a zůstává doma a díky tomu bohatne i celá česká společnost,“ říká ke svému znovuzvolení předseda představenstva NCP 4.0 Jiří Kabelka.

Infrastruktura a spolupráce akademického prostředí je zásadní i pro Petra Šimoníka: „V současné revoluční dekádě transformace několika průmyslových odvětví v duchu principů a prostředků 4.0 a za účelem zavádění optimalizací ve výrobě a logistice, v souladu s tlakem na udržitelnou energetiku, budu nadále velmi aktivně podporovat synergické budování kompetencí v rámci průmyslových testbedů situovaných v akademickém prostředí českých univerzit. Nesmíme polevit v našich snahách o praktické implementace a vytváření konkrétních úspěšných aplikací. Pevně věřím, že do rychlíku Praha-Brno-Ostrava nastoupí další cestující a budou přidány další stanice – testbedy pro aplikace průmyslové digitalizace a robotiky.“

„Škoda Auto podporuje Národní centrum Průmyslu 4.0 od jeho vzniku. Již více než pět let jsem tak součástí týmu, kterému se podařilo vybudovat špičkové laboratoře na českých technických univerzitách, nastartovat unikátní vědecko-výzkumné projekty s přesahem do praxe, vytvořit fungující infrastrukturu centra aktivujícího digitální transformaci českých výrobních podniků. Nová pozice v představenstvu je pro mě příležitostí pokračovat v projektech na pomezí akademického a průmyslového světa, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, vzdělávání podnikových expertů a výchovy nových talentů, umožňovat sdílení příkladů dobré praxe digitalizace a Průmyslu 4.0,“ říká nová místopředsedkyně představenstva NCP 4.0 Jana Polášek Filová.

Národní centrum Průmyslu 4.0 aktuálně sdružuje více než 50 partnerů a členů z řad výrobních i technologických firem, českých vysokých škol a oborových organizací. Svou rostoucí roli v ekosystému pro inovace a Průmysl 4.0 potvrdilo například i během Mezinárodního strojírenského veletrhu 2022, kde se jeho stánek podpořený partnery Českou spořitelnou, T-Mobile a výzkumným centrem RICAIP stal jedním z hlavních lákadel Digitální továrny 2.0. 

Centrum rozvíjí svou činnost na několika úrovních, je zapojeno i do mezinárodních projektů, které přináší zajímavé příležitosti pro české, zejména malé a střední, podniky. DigiAudit, nezávislé online hodnocení digitální zralosti firem, bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR schváleno jako povinná příloha při žádosti o podporu z Národního plánu obnovy Digitální podnik.

Foto: Robert Keil, nový ředitel NCP 4.0. Fotografoval Roman Sejkot, CIIRC ČVUT