Datum zveřejnění: 
27. 1. 2023
Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v pražských Letňanech byl opět značně vyhledávanou akcí, a to samozřejmě zejména středoškoláky, pro něž je výběr vysoké školy a studijního zaměření zásadním životním krokem. Podle prvotních odhadů navštívilo veletrh cca 13 tisíc lidí. Stanoviště ČVUT bylo v obležení po celé tři dny, a to nejen kvůli prestiži univerzity a její studijní nabídce, ale i pro možnost zhlédnutí zajímavých exponátů přímo na místě. ČVUT také zvítězilo v soutěži o nejlepší expozici.

Slavnostního zahájení se v zastoupení rektora Vojtěcha Petráčka, který opět převzal nad veletrhem záštitu, zhostil prorektor Radek Holý. Ten byl pak také k dispozici středoškolským pedagogům při přednášce pro ně určené, po ukončení své prezentace zodpovídal individuální dotazy. Fakulty ČVUT se zájemcům o studium představily ve velkém přednáškovém sále ve dvou blocích (v úterý a ve středu dopoledne) a na nezájem středoškoláků si rozhodně ČVUT nemohlo stěžovat.

Největší nápor návštěvníků ale zaznamenala samozřejmě samotná expozice ve veletržní hale č. 4. Studenti jednotlivých fakult a MÚVSu po celé tři dny odpovídali na dotazy středoškolských studentů i jejich rodičů a předváděli vystavené exponáty. 

Oblíbenou atrakcí byl robot Ludvík. Měří 140 cm a je ojedinělý tím, že byl postaven z kostek LEGO, jichž bylo na jeho výrobu použito 30 000 kusů. Váží 32 kilogramů a vznikl na Fakultě elektrotechnické. Fakulta strojní představila rakety, které si zájemci mohli volně skládat a rozkládat, či virtuální model jaderného reaktoru – studentský projekt Cenelín. Fakulta elektrotechnická dodala kromě Ludvíka též pozornost poutající (a vlasy zvedající) Van de Graaffův generátor či autonomní formuli. K vidění byla motorka studentského závodního týmu CTU Lions z Fakulty dopravní, vodohospodářský model části slalomářské závodní trati z LOH Tokio 2021, jehož autorem je Fakulta stavební, či haptický model výjimečné budovy, v níž sídlí Fakulta architektury ČVUT. Nechyběly ukázky základní monitorace a ošetřovatelské péče high-tech simulátoru kojence z Fakulty biomedicínského inženýrství. Kdo se dostatečně dlouho a zeširoka usmál do kamery, tomu nadělila umělá inteligence bonbonkovače z Fakulty informačních technologií lentilky. A Rektorát ČVUT opět potěšil středoškoláky vyhledávanou možností „tetování“ motivů spojených s univerzitou na obličej, nafukovacími balonky i osvěžením zdarma - modrým drinkem.

Pevně věříme, že na pražském Gaudeamu získalo ČVUT nespočet nových studentů, a už nyní se těšíme na Gaudeamus v Brně, který se bude konat na přelomu října a listopadu. 

Picture 

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture