Datum zveřejnění: 
19. 1. 2023
V době předvánoční, právě před měsícem, převzalo ve Velké aule Karolina z rukou ministra školství Vladimíra Balaše deset odborníků z ČVUT své profesorské jmenovací dekrety. Čtyři noví profesoři působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, tři na Fakultě stavební, po jednom pak mají Fakulta strojní, Fakulta architektury a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze.

NOVÍ PROFESOŘI ČVUT

doc. Dr. Ing. Tomáš DOSTÁL

pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

 

doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc.

pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

 

doc. Ing. Jan HOŠEK, Ph.D.

pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technického v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící techniky

 

doc. Ing. Irena KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D.

pro obor: Molekulární nanosystémy

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: Akademie věd ČR, Fyzikální ústav

 

doc. RNDr. Jan MLYNÁŘ, Ph.D.

pro obor: Aplikovaná fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyziky

 

doc. Dr. Ing. Martin POSPÍŠIL, Ph.D.

pro obor: Architektura, konstrukce a technologie

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav nosných konstrukcí

 

doc. Ing. Ivan RICHTER, Dr.

pro obor: Analýza optických difrakčních mřížek a její využití

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyzikální elektroniky

 

doc. Ing. Hanuš SEINER, Ph.D., DSc.

pro obor: Fyzikální a materiálové inženýrství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: Akademie věd ČR, Ústav termomechaniky; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek

 

doc. RNDr. Pavel SURYNEK, Ph.D.

pro obor: Informatika

 na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra aplikované matematiky

 

doc. Ing. arch. Jindřich SVATOŠ

 pro obor: Architektura a stavitelství

 na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury