Datum zveřejnění: 
11. 1. 2023
Cílem DNS4EU je poskytnout lidem, společnostem a institucím EU bezpečný, soukromí respektující a výkonný rekurzivní DNS, tedy „telefonní seznam internetu“, který umožňuje procházení webu pomocí názvů domén namísto řetězců čísel. Projekt se stane důležitým pilířem evropské internetové suverenity.

DNS4EU je součástí vize posílení digitální nezávislosti Unie a bude sloužit coby alternativa k současným veřejným DNS překladačům nabízeným americkými technologickými giganty. Evropská komise si klade za cíl uchovávat data uživatelů v digitálním europrostoru a poskytovat službu co největšímu počtu Evropanů při dodržení nejvyšších standardů ochrany soukromí. „Naším cílem je chránit 100 milionů lidí díky DNS4EU. Abychom dosáhli tohoto milníku, musíme spolupracovat s mobilními a internetovými společnostmi na celém kontinentu. Proto nejen zavedeme novou veřejnou infrastrukturu, ale do architektury zapojíme i operátory,“ vysvětluje CEO Whalebone Richard Malovič.

V plánu je spojit stávající infrastrukturu telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetu s novými veřejně přístupnými DNS resolvery. Občanům a institucím nabídne jak bezplatnou službu DNS, tak placené služby s vyššími možnostmi zabezpečení. 

Jako třetí největší člen se na vývoji nové internetové infrastruktury bude podílet Centrum umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT. „Je nám ctí být součástí tak důležité iniciativy na ochranu soukromí a bezpečnosti občanů EU. Díky odborným znalostem na poli bezpečnosti a umělé inteligence přispějeme k ochraně uživatelů před malwarem, zneužíváním DNS, phishingem a dalšími hrozbami. Jsme opravdu šťastní, že zabezpečíme 100 milionů uživatelů internetu, ačkoli jsme si vědomi také velké zodpovědnosti,“ uvedl dr. Sebastián García.

Řešení bude vyvíjet 13 členů konsorcia z 10 zemí EU 

Aby bylo řešení všeobecně dostupné, vybrala Evropská komise tým různorodých členů s dlouholetými zkušenostmi v oboru. „Naše konsorcium zahrnuje soukromé společnosti, výzkumné instituce, nevládní organizace, univerzity, veřejné instituce, týmy pro zvládání počítačových hrozeb CERT i národní vzdělávací sítě NREN – všechny zaměřené na kybernetickou bezpečnost a internetovou infrastrukturu. Díky tomuto unikátnímu mixu dokážeme poskytnout skutečně udržitelné, nezávislé a stabilní řešení,“ pokračuje koordinátor návrhu Petr Soukeník. 

ZÁZNAM TISKOVÉ KONFERENCE: Záznam online tiskové konference, která se konala 10. ledna 2023 naleznete zde.

Třináctičlenné mezinárodní konsorcium, jehož součástí je i České vysoké učení technické v Praze, bude řídit Whalebone, česká společnost podnikající v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany digitálního života. Od roku 2016 poskytuje Whalebone zabezpečení DNS více než 300 telekomunikačním společnostem, poskytovatelům internetových služeb, podnikům a institucím po celém světě a chrání uživatele internetu před kybernetickými hrozbami prostřednictvím kombinace identifikace hrozeb a umělé inteligence. 

Dalšími členy konsorcia jsou Abi Lab (CERTFin IT), CZ.NIC (CZ), deSec (DE), NASK (CERT Polska), National Cyber Security Directorate (RO), Sztaki (Hun-CERT) and Time.lex (BE). Associated partners konsorcia jsou F-Secure (FI), Ministry of Electronic Governance (BG), CESNET (CZ), and Centro Nacional de Cibersegurança (CERT.PT).