Datum zveřejnění: 
6. 1. 2023
V lednu 2023 zahajuje svou činnost Evropské centrum pro digitální inovace – EDIH ČVUT podpořený Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium zahrnující silné inovační partnery je zaměřeno zejména na podporu firem (SME, startupy) a veřejné správy v oblasti umělé inteligence a strojového učení. EDIH ČVUT nabídne komplexní balíček služeb – nové technologie, transfer znalostí, infastrukturu, řešení na míru i školení. Zájemci budou moci využívat služby EDIHu ČVUT již v tomto roce.

Zahájení činnosti českých Evropských center pro digitální inovace (EDIH, z anglického European Digital Innovation Hub) přichází v pravou chvíli. V situaci, kdy se mění paradigma fungování světového průmyslu a zároveň externí vlivy dramaticky ovlivňují výkon firem v posledních letech (opatření spojená s koronavirem, energetická krize, změna v odběratelsko-dodavatelských vztazích), dochází firmám prostředky na potřebné investice do inovací. Překonání překážek spojených se zastaralými výrobními procesy a tvorby finálních produktů může napomoci zřízení nových Evropských center pro digitální inovace. Těch bylo v roce 2022 pro Česko schváleno celkem pět. EDIH ČVUT získal podporu Evropské komise a ministerstva průmyslu a obchodu na tři roky v celkové výši tři miliony eur.

ČVUT se opět projevuje jako instituce, která nejen vzdělává, ale také implementuje výsledky vědecké práce do běžné praxe. Věřím, že náš EDIH bude, i díky spolupráci všech fakult a CIIRCu, pro podniky a veřejnou správu vyhledávaným pomocníkem a průvodcem,“ řekl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

České firmy, zejména ty malé a střední, a veřejná správa budou moci požádat o podporu na realizaci služeb již během roku 2023. EDIH ČVUT nabídne služby a vzdělávání zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení, zároveň ale již podepsal memorandum o spolupráci se dvěma dalšími českými EDIHy: v Brně (kyberbezpečnost) a Ostravě (superpočítače). To umožní poskytování komplexních služeb napříč rozdílnými potřebami firem.

Součástí EDIHu ČVUT jsou silní partneři, kromě Českého vysokého učení technického, všech jeho fakult a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), jsou to SP ČR – Svaz průmyslu a dopravy ČR, AMSP – Asociace malých a středních podniků, VUPI – Výzkumný ústav podnikání a inovací Hospodářské komory, spolek prg.ai, PII – Pražský inovační institut, ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje a Českomoravské centrum průlomových technologií.

EDIH ČVUT bude stavět na již existující infrastruktuře a ekosystému ČVUT, a to RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu zahrnující české a německé výzkumné laboratoře) a Národního centra Průmyslu 4.0 (akademicko-průmyslová platforma spojující více než 50 českých partnerů).

„Naším cílem bude posílit digitální transformaci českých firem a veřejné správy a podpořit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím inovací v oblasti AI,“ vysvětluje Jaroslav Lískovec, který bude EDIH ČVUT řídit. „Umělá inteligence je v současné době jednou z technologií, které velmi výrazně pomáhají firmám se stát efektivnější a flexibilnější. Právě využití této technologie v probíhající turbulentní době může být zlomové. Naším cílem je ale i zintenzivnit využití AI ve veřejné správě, která má ve využívání této zásadní technologie zpoždění,“ doplňuje Lískovec.

Díky EDIHu ČVUT si budou moci firmy například otestovat technologie před jejich vlastním pořízením, a to například v Testbedu pro Průmysl 4.0 ČVUT fungujícím v rámci RICAIP. EDIH ČVUT nabídne i konzultace, prototypování, vzdělávací a odborná školení a kurzy.  EDIH ČVUT navazuje také na činnost Digitálního inovačního hubu CIIRC ČVUT, který má několikaletou zkušenost s poskytováním podobných služeb firmám a je také napojen na zahraniční sítě a iniciativy, např. CLAIRE, ELLIS, EIT Manufacturing, DIH4AI nebo DIH World.

Více informací najdete na https://www.edihctu.eu/.