Datum zveřejnění: 
14. 12. 2022
Diplomové práce pěti absolventek a absolventů FA byly oceněny ve 23. ročníku soutěžní přehlídky Diplomky. Na druhém místě se umístila Anna Laubová, třetí příčka patří Davidu Foudovi. Zvláštní ceny obdrželi Jakub Kuchař, Kristýna Mastná a Klára Pavelková. Vyhlášení výsledků proběhlo 5. prosince v pražském Centru architektury a městského plánování.

Soutěž pořádá Česká komora architektů, v letošním ročníku se o ceny ucházelo 97 diplomantů a diplomantek z českých architektonických škol. O vítězných pracích rozhodovala odborná ve složení Radmilou Fingerová, Vojtěch Sosna, Miroslav Pospíšil, Marek Tichý a Martina Mertová. „Práce reagovaly na zadání jak realistická, v nichž mohli diplomanti prokázat připravenost pro praxi, pak taková, která hledala odpovědi na obecnější aktuální problémy, ale i netypická zadání s odvážnými řešeními na hraně utopie,“ přiblížila porota rozsah témat přihlášených prací.

Absolventka FA Anna Laubová získala druhé místo za práci Zahuštění zástavby za kostelem sv. Mikuláše, Velké Meziříčí zpracovanou pod vedením Zdeňka Rothbauera.
V práci se zamýšlí nad potenciálem dalšího vývoje části historického centra města, která byla v minulosti násilně přestavena. „Místu vrací ducha, kterého mělo před necitlivými zásahy inženýrů, stavitelů a architektů ve dvacátém století. Všechno ale dělá nenápadně, skromně, skoro neviditelně, citlivě a pokorně, vždy s myšlenkou, že prostředí je důležitější než domy – ty ho mají vytvářet, ale ne opanovat,“ ocenila práci porota, která rovněž vyzdvihla pozoruhodnou šíři projektu.

Picture

 

Třetí místo udělila porota Davidu Foudovi za projekt ÚBOČ. 34. Pod vedením Tomáše Hradečného navrhnul sídlo Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj v obci Úboč na Domažlicku ve statku perzekvované rodiny Mastných. Návrh stálé expozice dle poroty „odkrývá souvislosti a fakta v autentickém místě, kde se v minulosti odehrál silný příběh statkářské rodiny. Autor drží koncept ve dvou rovinách. Původní historickou část ponechává v někdejší podobě a doplňuje ji o novou soudobou vrstvu, která důmyslným komunikačním okruhem propojuje expozice, přednáškové a ubytovací prostory.“ Porotci a porotkyně ocenili, že profesionálně zpracovaný projekt je cestou k probouzení zájmu o příběh místa a jeho historii.  

Picture

 

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržel Jakub Kuchař za práci Fragmentovaná galerie, kterou vedl Štěpán Valouch. Projekt se věnuje návrhu venkovní galerie v prostoru trojice bastionů sv. Václava, sv. Benedikta a Panny Marie v severním předpolí Pražského hradu. „Koncept a zvolenou roztříštěnou – fragmentovanou – formu galerie, která má potenciál definovat veřejný prostor a jejíž exponáty se stávají jeho samozřejmou součástí. V ostudně osiřelém torzu kulturní památky autor nechává vidět zárodek kultivace města v širším měřítku,“ zaznělo v hodnocení poroty.

Picture

 

Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna Kristýna Mastná za diplomní projekt Bydlení Nový Střížkov. U návrhu zahradního města absolventky ateliéru Michala Kuzemenského porota ocenila „ucelený a rozhodně relevantní názor na to, jak je možné k zástavbě podobně zajímavých území Prahy přistupovat.“ Podle porotců a porotkyň je práce přínosná také studiem a řešením charakteru bydlení.

Picture

 

Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržela Klára Pavelková za práci Městské koupele, Boskovice. Pod vedením Vojtěcha Sosny se věnovala regulaci židovského města v Boskovicích, zástavbě proluk a nové definici prostor. Navrhla nový objekt lázní umístěný v původní pozici dnes již zaniklých židovských koupelí. Porota ocenila „architekturu se silným názorem a bez kompromisů, ale velice citlivou ke svému okolí. Navrhovanými zásahy by místo doznalo zhodnocení a zatraktivnění.

Vítězkou soutěžní přehlídky Diplomky se stala Tatiana Uhríková z FA VUT s urbanisticko-architektonickou studií navrhující konverzi historického městského bloku ve slovinské Lublani, která se v přesahu věnovala obecné problematice zahušťování center měst.