Datum zveřejnění: 
1. 12. 2022
Ve středu 30. listopadu proběhl v rezidenci primátora hl. města Prahy 2. ročník slavnostní ceremonie předávání Mimořádného stipendia prof. Miroslava Vlčka za příkladnou reprezentaci vysokoškolského studia v České republice.

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka je formou uctění památky profesora, vedoucího katedry aplikované matematiky na Fakultě dopravní ČVUT a dlouholetého prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze. Od roku 2015 do roku 2019 byl duchovním otcem myšlenky a koordinátorem projektu Study in Prague, který sdružil sedm pražských veřejných vysokých škol a přilákal stovky zahraničních studentů ke studiu v Praze.

Stipendia ve výši 30.000 Kč uděluje konsorsorcium Study in Prague, sdružující 7 pražských vysokých škol (AMU, ČVUT, ČZU, UK, VŠCHT, VŠE a VŠUP), zahraničním studentům, kteří výjimečným způsobem reprezentovali své školy a přispěli k pozitivní propagaci studia v cizojazyčných programech na uvedených školách i celkově k propagaci studia v Praze a České republice.

V letošním roce bylo stipendium za ČVUT v Praze uděleno studentovi z Fakulty strojní.  Farhaan Hussain, z anglického programu Automotive Engineering je aktivním studentským ambasadorem, který se podílí na přípravách akcí pro nové samoplátce, na propagaci ČVUT v regionu jižní a jihovýchodní Asie. S ohledem na pomoc Ukrajině a ukrajinským studentům  aktivně pomáhal s materiální sbírkou a s technickým zajištěním na letní tábor pro ukrajinské maminky s dětmi, kterí připravilo zahraniční oddělení rektorátu. Symbolický diplom předal studentovi rektor ČVUT, doc. Vojtěch Petráček.

Slavnostní předání proběhlo pod záštitou primátora hl. města Prahy a pražského magistrátu, s nímž Study in Prague dlouhodobě spolupracuje a který pro tuto příležitost opět poskytl nádherné prostory rezidence primátora na Mariánském náměstí na Praze 1.

Kontakt: Erika Ľahká

Picture