Datum zveřejnění: 
1. 12. 2022
České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Cenu studenti obdrželi v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky z rukou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc., předsedy Správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla.

V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce získalo cenu devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989, prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Finanční prostředky získává fond ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů – absolventů fakult ČVUT v Praze. „Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze,“ dodává doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., emeritní rektor ČVUT a předseda správní rady nadačního fondu. 

V letošním roce získali ocenění tito studenti:

Bc. Šimon Matějka z Fakulty stavební, Bc. Petr Smola z Fakulty strojní, Ing. Šimon Mandlík z Fakulty elektrotechnické, Ing. Karel Tesař z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, MgA. Jitka Aslan z Fakulty architektury, Ing. Jiří Brož, MSc. z Fakulty dopravní, Ing. Lýdie Leová z Fakulty biomedicínského inženýrství, Ing. Šimon Schierreich z Fakulty informačních technologií a Bc. Valerie Tomášková z Masarykova ústavu vyšších studií.