Datum zveřejnění: 
24. 11. 2022
Tokamak Golem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) posloužil v polovině listopadu jako učební pomůcka pro studenty Pensylvánské státní univerzity (Penn State University), aniž by museli cestovat do Prahy. Nejprve si poslechli přednášku o tomto unikátním zařízení a následně sami na dálku provedli hned několik vysokoteplotních plazmatických výbojů.

„Penn State University je od nás vzdálená téměř sedm tisíc kilometrů, takže online komunikace má mírné zpoždění (~ 20 ms, což je právě typická délka našeho tokamakového výboje), nicméně vzdálenost opravdu není překážkou pro to, aby se dalo na dálku zažehnout plazma v našem Golemovi,“ vysvětluje Vojtěch Svoboda z katedry fyziky FJFI, který je hlavním vedoucím tokamaku Golem.

Studenti a vědci z celého světa (v létě to třeba bylo poprvé také z Afriky) tak mohou na dálku pracovat s tokamakem Golem, který je přitom nejstarším stále funkčním tokamakem. Byl totiž zprovozněn už v roce 1959, Jaderka ho provozuje od roku 2007. Přes hranice České republiky tak bylo za dobu provozu tohoto tokamaku provedeno už několik tisíc výbojů.

Záznamy provedených výbojů pro studenty Penn State University jsou online dostupné http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/40037 byl demonstračním výbojem  a pak od http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/40050

do http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/40070 jsou zaznamenány výboje jejich experimentální práce.