Datum zveřejnění: 
18. 11. 2022
Granty JUNIOR STAR, které 4. listopadu 2022 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, budou moci díky tomu během následujících pěti let financovat i dva vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT, Ing. Jakub Cikhardt, Ph.D. z katedry fyziky a Ing. Robert Pěnička, Ph.D. z katedry kybernetiky.

Na FEL ČVUT tak bude působit již pět nositelů tohoto prestižního ocenění. V roce 2020 se je podařilo získat doc. Miloslavu Čapkovi z katedry elektromagnetického pole a doktoru Giorgiosu Toliasovi a o rok později dr. Zuzaně Kúkelové (oba jsou ze Skupiny vizuálního rozpoznávání katedry kybernetiky).

Pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů Kč mají za cíl podpořit ty nejlepší začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak se věnovat vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu. Ve třetím ročníku soutěže JUNIOR STAR je doporučeno k financování celkem 23 projektů, z toho nejvíce jich bude řešeno na Univerzitě Karlově (5 projektů), Českém vysokém učení technickém v Praze (4 projekty), Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (4 projekty) a v ústavech Akademie věd (3 projekty). Na tyto projekty je na příštích pět let připraveno přes půl miliardy korun.

Vývoj autonomních dronů přispěje k záchraně lidských životů

Tématem projektu Roberta Pěničky je výzkum metod pro řízení a plánování letu autonomních dronů v neznámém prostředí s překážkami. Jeho cílem je posunout autonomii dronů na úroveň lidských pilotů tak, aby dokázaly létat i v neznámém prostředí velmi agilně a s neuvěřitelnou rychlostí.

Navržené metody bude možné použít při pátrání po ztracených lidech. “Když se ztratí dítě v lese, je kritický čas. Nasazené autonomní drony proto musí proletět neznámým terénem co možná nejrychleji,” naznačuje jednu z aplikací svého výzkumu dr. Pěnička, který působí ve skupině Multirobotických systémů.

Pro autonomní systémy jsou podobné úlohy velice náročné, protože s omezenými zdroji palubního počítače musí zpracovávat velké množství dat pro určení vlastní polohy, pro vytvoření modelu prostředí, a následně také naplánovat bezkolizní trajektorie a přesně je proletět. Všechny metody autonomního letu musí pracovat velmi rychle, aby umožnily například přeplánování při detekci nové překážky.

Základní výzkum plazmatu s extrémní hustotou energie

Intenzivní elektromagnetické impulsy: vznik, charakterizace a ovládání. Tak zní název podpořeného projektu Jakuba Cikhardta z FEL ČVUT, který spadá do oblasti základního výzkumu plazmatu s extrémní hustotou energie. Takové prostředí lze vytvořit pouze s pomocí impulsních zařízení pracujících na hranici současných technologických možností. Typicky je takovým zařízením terawattový nebo petawattový laserový systém, případně impulsní vysokonapěťový generátor.

Vlastním tématem výzkumu je studium vyzařování extrémně intenzivních elektromagnetických impulsů tzv. EMP, ke kterému v plazmatu s vysokou hustotou energie dochází. “Přestože tento fenomén je znám již poměrně dlouhou dobu, jeho přesné mechanismy jsou stále nejasné. Objasnění těchto mechanizmů by zásadně přispělo ke kontrole nad EMP a jeho potlačení v aplikacích, kdy je nežádoucí, například při laserovém urychlování iontů v biomedicíně, nebo naopak k jeho zesílení například při testování elektromagnetické kompatibility a řadě dalších aplikací,” vysvětluje Jakub Cikhardt.

Prostředky z grantu využijí oba vědci k vybudování vlastních týmů, zajištění kvalitního výzkumu a účasti na mezinárodních konferencích. Fyzikovi Cikhardtovi se nadto otevřou možnosti k experimentům na zahraničních aparaturách.

Další informace o grantech JUNIOR STAR od GA ČR najdete prostřednictvím odkazu https://gacr.cz/vyhlaseni-expro-js-2023/

Picture

Picture

Picture

Zdroj foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT