Datum zveřejnění: 
21. 9. 2022
Fakulta dopravní Českého vysokého učení technické v Praze podepsala memorandum s firmou OICT, jehož cílem je spolupráce a vzájemná podpora v oblasti městských inovací, inteligentní a udržitelné mobily.

Za fakultu podepsal smlouvu děkan, prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., za stranu druhou předseda představenstva, generální ředitel Ing. Tomáš Barczi a člen představenstva, ředitel Úseku Smart Cities Petr Suška, MSc.

Mezi konkrétní kroky spolupráce patří příprava společných mezinárodních projektů, stipendijní program pro doktorské studenty či příprava společných městských inovačních projektů.

Picture

Picture