Datum zveřejnění: 
29. 6. 2022
Mezinárodní unie pro fyzikální a inženýrské vědy v medicíně (IUPESM) zvolila doc. Lenku Lhotskou, vedoucí skupiny Kognitivní systémy a neurovědy na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického, mezi čestné členy této unie. Ocenění převzala na světovém kongresu IUPESM v Singaporu na konci června.

Toto ocenění (Fellowship) se uděluje v letošním roce poprvé, a to za mimořádný přínos k mezinárodnímu rozvoji fyzikálních a inženýrských věd v medicíně. Za čtyřicet let své činnosti dosáhla IUPESM ocenění fyzikálních a inženýrských věd prostřednictvím členství v Mezinárodní vědecké radě, uznání profesionálního povolání lékařských fyziků a biomedicínských inženýrů prostřednictvím členství v Mezinárodní organizaci práce a synchronizovaných mezinárodních aktivit lékařských fyziků a inženýrů na podporu světového zdravotnictví. Tyto aktivity by nebyly možné bez vynikající dobrovolné práce mnoha odborníků na vysoké úrovni. A právě za tuto činnost uděluje unie letos poprvé ke svému čtyřicátému výročí čestná ocenění.

Lenka Lhotská se se svým týmem na CIIRC ČVUT věnuje výzkumu v řadě oblastí – aktuálně třeba včasné diagnostice Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění, 5G sítím v medicíně nebo využití virtuální reality v aktivizaci seniorů. Oblasti výzkumu Lenky Lhotské zahrnují znalostní systémy, aplikace metod umělé inteligence v medicíně, digitální zpracování signálů, strojové učení, sémantickou interoperabilitu, mobilní technologie ve zdravotnictví nebo elektronickou zdravotní dokumentaci.

Lenka Lhotská také aktivně působí v řadě českých i zahraničních organizací. Je vědeckou sekretářkou České společnosti pro biomedicínské inženýrství a lékařskou informatiku, národní zástupkyní v IFMBE (Mezinárodní federace medicínského a biologického inženýrství), předsedkyní evropského regionu Council of Societies IFMBE, spolupředsedkyní WiMBE WG IFMBE, předsedkyní Women in Medical Physics and Biomedical Engineering TG IUPESM, předsedkyní pracovní skupiny Personal Portable Devices Evropské federace pro lékařskou informatiku (EFMI) a členkou Rady EFMI a národní zástupkyní v International Society for Telemedicine and eHealth (IsfTeH). Byla spolupředsedkyní světového kongresu IUPESM 2018 a členkou PC EMBEC 2005, pravidelně je členkou programových výborů mezinárodních konferencí o AI a ICT ve zdravotnictví.