Datum zveřejnění: 
28. 6. 2022
Prezident republiky podepsal v červnu 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. ČVUT v Praze má 11 nových profesorů.

- doc. Dr. Ing. Michal BEDNAŘÍK
pro obor: Aplikovaná fyzika

- doc. Ing. arch. Miroslav CIKÁN
pro obor: Architektura

- doc. Ing. Jiří JAKOVENKO, Ph.D.
pro obor: Elektronika a lékařská technika

- doc. Ing. Michal JANDERA, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

- doc. Ing. Jiří KOLÍSKO, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

- doc. Ing. Alexander KROMKA, PhD., DrSc.
pro obor: Aplikovaná fyzika

- doc. Ing. Pavel RYJÁČEK, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

- doc. Ing. arch. Michal SEDLÁČEK
pro obor: Architektura

- doc. Ing. arch. Hana SEHO
pro obor: Architektura

- doc. Ing. Vít ŠMILAUER, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

- doc. Ing. Eva VEJMELKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů