Datum zveřejnění: 
27. 6. 2022
Dva doktorandi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze uspěli v letošním ročníku prestižního vědeckého ocenění pro mladé vědce v oblasti jaderné fyziky. První místo Cen Henri Becquerela, vědeckého ocenění Francouzského velvyslanectví v České republice, letos získal Pavel Suk z Katedry jaderných reaktorů, třetí příčku pak Marek Sommer z Katedry dozimetrie a ionizujícího záření, který působí v Ústavu jaderné fyziky v Řeži.

Pavel Suk zpracovává doktorskou práci v oblasti reaktorové fyziky. Zaměřuje se na výzkum v oblasti generování jaderných dat pro celozónové výpočty jaderných elektráren. Úspěšně analyzoval cesty využívající deterministické i stochastické kódy pro velké energetické reaktory a malé modulární reaktory (SMR). V letech 2019-2020 využil sedmiměsíční stipendium při práci na univerzitě v Tennessee (USA), kde se věnoval analýze reaktorového systému SMR NuScale. Kromě výzkumné činnosti Pavel Suk přednáší na ČVUT o konstrukci reaktorů a je vedoucím praktických cvičení na experimentálním reaktoru VR-1. Podílí se také na popularizaci a vzdělávání v oblasti jaderné energetiky v České republice prostřednictvím přednášek na základních a středních školách.

Marek Sommer se zaměřuje na detekci ionizujícího záření a fyziku atmosféry vysokých energií. Jeho doktorská práce se zaměřuje na vývoj detektorů ionizujícího záření pro leteckou dozimetrii a detekci neutronů indukovaných bouřkovou činností. Po náročných testech byly nedávno první prototypy detektorů zalétány na soukromých letadlech nebo umístěny na vysokohorské observatoři. Marek Sommer má široké spektrum znalostí, které dokladuje magisterský titul z radiologické fyziky, diplomová práce popisující poškození bílkoviny ionizujícím zářením či doktorát na téma nového detektoru ionizujícího záření pro letectví. Svůj výzkum prezentoval na mezinárodních konferencích a v publikacích v recenzovaných časopisech.

 

FOTO: Eva Kořínková