Datum zveřejnění: 
22. 6. 2022
Dalších 16 absolventů získalo na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT certifikát osvědčující úspěšné absolvování odborného programu Specifický kurz pro kouče.

Během 18 výukových bloků se utvořila skvělá parta vzájemně se podporujících budoucích koučů. Věříme, že znalosti, které získali od profesionálních lektorů, jim obohatí  jejich pracovní i soukromý život.