Datum zveřejnění: 
3. 6. 2022
Rektor Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a prorektor pro zahraniční vztahy prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. se 1. 6. setkali se zástupkyněmi běloruské národnostní menšiny, zástupcem Běloruského institutu v Praze a představitelem sdružení Běloruské studentstvo ČR.

Předmětem setkání byla nabídka součinnosti ze strany Kanceláře Svjatlany Cichanouské a uznávaných zástupců běloruské komunity v České republice ve věci pomoci stávajícím a budoucím běloruským studentům a studentkám ČVUT vzhledem k zákazu poskytování technické pomoci a jiným opatřením v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině.

Jednou z dohodnutých forem součinnosti budou dobrozdání od oficiálních zástupkyň běloruské národnostní menšiny potvrzující, že se jedná o osobu, která sdílí humanistické a demokratické hodnoty evropského společenství. Studenti a studentky s běloruským státním občanstvím, kterých se předmětná opatření dotýkají a kteří mají zájem o takové dobrozdání, mohou kontaktovat Alenu Kovářovou Cichanovič a Mgr. et Mgr. Kryscinu Šyjanok.

Běloruská strana byla ujištěna, že ČVUT bude dbát na to, aby vůči Bělorusům a Běloruskám nebyl uplatňován plošný přístup k aplikaci zmíněných opatření a aby každý případ byl posuzován individuálně. Vysoká škola také dohlédne na to, aby na akademické půdě nedocházelo k diskriminaci běloruských studentů a studentek z důvodu jejich národnostní příslušnosti či státního občanství Běloruska.

Během setkání byla diskutována i možnost institucionálního posouzení vzdělání uchazečů a uchazeček o studium na ČVUT získaného v Bělorusku s ohledem na komplikace, na než držitelé běloruských maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů v poslední době narážejí (nemožnost získat potvrzení o rozsahu studia, byrokratické průtahy atd.).

Na závěr zaznělo, že studium Bělorusů a Bělorusek na nejstarší technické vysoké škole v Evropě má dávnou tradici. V letech 1920–1930 na ČVUT dle odhadů studovalo 150 až 200 běloruských studentů a studentek. Od té doby ČVUT vždy mělo otevřené dveře pro zájemce a zájemkyně o studium z Běloruska a po povolebních protestech v Bělorusku v roce 2020 se mezi prvními zapojilo do pomoci perzekvovanému běloruskému studentstvu, v níž hodlá pokračovat.

Zdroj: Tisková zpráva BLČR