Datum zveřejnění: 
19. 5. 2022
Ve čtvrtek 19. 5. zveřejnili generální ředitel Siemensu ČR Eduard Palíšek a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová na tiskové konferenci v budově AV ČR výsledky prestižní soutěže Ceny Wernera von Siemense. Ve 24. ročníku bylo nejúspěšnější ČVUT v Praze se šesti oceněními, následuje Akademie věd ČR se čtyřmi oceněními a bronzové bylo VUT Brno se třemi; přihlášek do soutěže přišlo 568. Konference se zúčastnila čtveřice vítězů z ČVUT (na snímku zleva): Roman Lavička, Petr Hauschwitz, Nikola Pokorný a Martin Hodek.

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2021 za nejlepší disertační práci získal Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, a to za práci s názvem „Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur“. Oceněná práce popisuje unikátní metody laserového mikroobrábění a otevírá nové možnosti tvorby funkčních povrchů, například superhydrofobních, antibakteriálních, ledofobních, samočisticích či antikorozních. 

V téže kategorii se jako třetí umístil Ing. Roman Lavička, Ph.D. z FJFI ČVUT s prací nazvanou "Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE".

V kategorii nejlepší diplomová práce získal třetí místo Ing. Martin Hodek z Fakulty strojní ČVUT, a to za práci "Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti".

Za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika byl oceněn Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Práce nese název „Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor“.

 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací včetně rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka.
Záštitu nad udílením cen 24. ročníku poskytlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika. 

Picture