Datum zveřejnění: 
24. 2. 2022
Akademický Senát ČVUT na dnešním jednání per-rollam schválil své usnesení č. 26-14 s následujícím textem: AS ČVUT vyjadřuje podporu Stanovisku rektora ČVUT ke konfliktu na Ukrajině.

Jako rektor ČVUT v Praze, ve chvíli, kdy na východě Ukrajiny vznikla krize hraničící s válkou, prohlašuji následující:

 • Nejvyššími hodnotami demokratické společnosti jsou svoboda a vláda práva - svoboda volby vlastní cesty, při respektování práv a svobody druhých. To platí nejen mezi jednotlivci, ale i mezi státy.
   
 • Nelze dopustit, aby násilím, nátlakem či diktátem jeden stát vynucoval kroky druhé země, nelze dopustit, aby jeden stát z vlastního rozhodnutí dělil jiný stát a přivlastňoval si jeho část, nebo tomu napomáhal. Násilí budí vždy násilí a nesvobodu. Násilím nelze přinutit k dobrovolnému a chtěnému vztahu mezi zeměmi. 
   
 • Vztahy a problémy mezi lidmi i národy je třeba budovat na snaze pochopit rozdílné úhly pohledu a hledat společně přijatelný průsečík řešení. Při tom je třeba používat pravdivé skutečnosti a vyvarovat se dezinformací a manipulace. Tak jsou, dle našeho názoru, řešitelné i ty nejtěžší problémy a vztahy a to mírovým postupem. Jedině mírové cesty porozumění mohou vést ke šťastnému soužití společností.
   
 • Odsuzujeme kroky Ruské federace vůči Ukrajině, kterými nejenom zpochybnila její územní celistvost, ale na území cizího státu vyslala svou armádu. Argumenty o bytostných potřebách menšiny a jejich ochraně a řada neověřených tvrzení proti Ukrajině velmi připomínají historické paralely z doby odtržení Sudet od České republiky, pozvání armád nelegitimní skupinou osob u nás připomíná srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Jako by se metoda násilného zabrání během desetiletí neměnila - i propaganda provázející kroky Ruska je podobná těm minulým.  Nemůžeme důvěřovat neověřené propagandě a žádáme, aby v argumentaci byla používána jen objektivně ověřená a ověřitelná fakta.
   
 • Každý násilný spor přináší vysoké oběti na všech stranách, mezi bojujícími armádami, mezi civilním obyvatelstvem i ve fungování celého lidského společenství. V zájmu humanity proto vyzýváme, aby nebylo použito násilí, aby se navrátila vláda mezinárodního práva a aby bylo řešení neshod výhradně mírové.
   
 • Jako univerzita chceme v nadcházející době zapůsobit jako pevná část našeho státu, EU a té části světa sdílející ideály demokracie a svobody. K naší roli bude rozhodně patřit hledání a poskytování objektivních informací, hledání cest, jak pomoci těm, kdo budou (nebo jsou) válkou zasaženi, sdílení naší historické zkušenosti a objasňování triků propagandy a fake news, či poukazování na to, jak konflikty řešit mírovým způsobem.
 • Budeme hledat všechny možnosti pomoci našim studentům, kteří budou tímto konfliktem postiženi. Budeme – v případě potřeby – pomáhat i všem, kdo by museli Ukrajinu opustit a budeme se snažit uvítat mezi sebou odborníky, kteří by mezi nimi mohli být.
   
 • Stojíme pevně na straně demokratických principů a plně podporujeme legitimní vládu Ukrajiny!
   
 • Dnes je 24. 2. 2022 a nikoli rok 1968. Svět se změnil, jsme součástí světa svobodných lidí vládnoucích svým společnostem demokraticky. Úvahy o dělení světa z dob studené války jsou nerealistické relikty a jako takové je budeme racionálně vyvracet. Pokud se to podaří, bude zřejmé, že pozitivní spolupráci může přinést pouze mír.

Nad naší univerzitou vlaje ukrajinská vlajka na důkaz plné podpory a solidarity!

Vojtěch Petráček,

Rektor ČVUT v Praze