Datum zveřejnění: 
1. 11. 2021
Je to právě rok, který uplynul od úspěšného připojení prvního pacienta na plicní ventilátor CoroVent, který byl vyvinut týmem pod vedením profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v březnu roku 2020 jako reakce na znepokojivé zprávy ze světa o rychlém nárůstu počtu nemocných virem COVID-19 a nedostatku plicních ventilátorů pro léčbu těchto pacientů v Itálii a dalších zemích světa. Stalo se tak 31. října 2020 v Krajské zdravotní – Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.

Ventilátory CoroVent začala sériově vyrábět společnost MICo Medical v Třebíči na základě licence ČVUT a to díky finančním prostředkům shromážděných v rámci veřejné sbírky, do které na jaře 2020 přispěli občané a české firmy. Za 161 dní od začátku vývoje byl CoroVent certifikován Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA EUA – Food and Drug Administration – Emergency Use Authorization).

V rekordně krátkém čase, na podzim 2020, získal CoroVent výjimku od Ministerstva zdravotnictví ČR, což umožnilo distribuci a klinické použití těchto ventilátorů v českých nemocnicích. „Kompletní certifikace je totiž dlouhý proces zahrnující klinická hodnocení, který nebylo možné v tak krátkém čase stihnout,“ dodává prof. Karel Roubík z FBMI.

V zimě 2020 a na jaře 2021 byly následně tyto plicní ventilátory distribuovány do 27 českých nemocnic. „Ventilátory CoroVent nám daly nejdříve klid ze zvýšení kapacity ventilátorů v naší nemocnici a nakonec nám v nejexponovanějších dnech března 2021 skutečně pomohly u několika pacientů překlenout jejich respirační selhání při umělé plicní ventilaci. Personál byl schopný ovládat ventilátor a nastavit parametry ventilace jako u běžných ventilátorů,“ dodal MUDr. Radek Zub z kliniky urgentní medicíny, anesteziologie a intenzivní medicíny z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

„Dostupnost ventilátorů CoroVent zajistila možnost péče o pacienty i v případě, kdyby standardní ventilátory došly. Skutečnost, že k této situaci ve většině nemocnic nedošlo však na významu tohoto činu pro řešení covidové krize nic neubírá,“ řekl MUDr. Josef Škola, EDIC, Krajský koordinátor intenzivní péče Ústeckého kraje při MZČR a primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MNUL, pracoviště, kde byl ventilátor poprvé použit na pacientovi.

Počty nemocných na začátku léta 2021 naštěstí klesly a s tím logicky i potřeba plicních ventilátorů CoroVent v českých nemocnicích. Současně dodávky běžných komerčních ventilátorů byly obnoveny a kapacity pro ventilaci pacientů v českých nemocnicích navýšeny. Rok od prvních instalací ventilátorů CoroVent v nemocnicích připravujeme bezpečnostně technické kontroly, aby byly ventilátory v případě potřeby stále připraveny.

„Na vývoji, testování i distribuci plicních ventilátorů CoroVent se s námi podílelo i mnoho dalších firem a odborníků. Rádi bychom tak poděkovali firmě MICo a Janu Řezáčovi, Jindřichu Křivkovi, Filipu Kotoučkovi, Aleši Procháskovi, a mnohým dalším za jejich obětavou pomoc. Velký dík patří i všem, kteří výrobu ventilátorů podpořili ve veřejné sbírce, nebo podpořili jiný projekt v rámci boje s pandemií,“ doplňuje na závěr prof. Karel Roubík.