Datum zveřejnění: 
15. 10. 2021
Dne 14. října 2021 se uskutečnila v Masarykově koleji ČVUT v Praze, pod záštitou rektora doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a policejního prezidenta generálmajora Mgr. Jana Švejdara, konference Měkké cíle II 2021 pořádaná Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci s českou pobočkou AFCEA a Komorou podniků komerční bezpečnosti.

Konferencí provázela a s příspěvkem vystoupila doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, a člen výzkumného týmu projektu Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých dílů před násilnými incidenty Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. V rámci konference byly diskutovány aktuální bezpečnostní hrozby, trendy a technologie v ochraně měkkých cílů, metody detekce rizikových a radikalizovaných osob a další bezpečnostní témata. S poutavými příspěvky vystoupil též ředitel Správy uprchlických zařízení Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně, prof. MUDr. Leoš Navrátil. CSc. dr. h. c., a doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.

Konferenci podpořily též Vysoká škola finanční a správní, Panasonic, Česká pošta Security a Mezinárodní bezpečnostní institut.

O události informovala tato média: securitymagazin.cz

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture