Datum zveřejnění: 
11. 10. 2021
Prof. Stephen Mark Barnett z britské Univerzity v Glasgow a prof. Wolfgang Peter Schleich z německé Univerzity v Ulmu při slavnostním zasedání vědecké rady 5. října 2021 převzali v Betlémské kapli čestný doktorát (dr. h. c.) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Navrhla je Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a doktorát oběma předával prof. Igor Jex, děkan FJFI.

Prof. Stephen Mark Barnett byl na čestný doktorát navržen především pro ocenění jeho vědecké práce a dosažených původních výsledků ve výzkumu v kvantové fyzice a optice v celosvětovém měřítku. Jde také o výraz uznání a ocenění jeho osobních zásluh o mezinárodní vědeckou spolupráci s ČVUT během uplynulých 20 let, díky níž pokračuje integrace ČVUT a české vědy do mezinárodní vědecké komunity. Mimo jiné publikovali s prof. Jexem společně řadu článků. V rámci společných projektů měli studenti možnost poznat vědecké prostředí ve Skotsku a navázat vlastní vědecké kontakty. Někteří studenti následně jako postdoktorandi působili v Praze nebo Glasgow.

Četný doktorát pro prof. Wolfganga Petera Schleicha je též oceněním jeho vědecké práce a původních výsledků ve výzkumu v kvantové fyzice v celosvětovém měřítku. Současně je výrazem uznání a ocenění jeho osobních zásluh o mezinárodní vědeckou spolupráci s ČVUT během uplynulých 25 let. První významnou spoluprací mezi prof. Schleichem a skupinou prof. Jexe byl pobyt Igora Jexe v Ulmu v rámci Junior Humboldt stipendia, na které navazovaly opakované kratší nebo delší pobyty. Výsledkem této spolupráce nebyly jenom vědecké publikace ale i zahájení dalších spoluprací a rozvoj dalších témat. Příkladem je spolupráce s prof. Gemotem Alberem z německé Technické univerzity Darmstadt či s experimentální skupinou prof. Christine Silberhorn z německé Univerzity v Paderbornu. Uvedené spolupráce opět vedou i k výměně studentů a vědeckých pracovníků a řadě zajímavých vědeckých publikací. Prof. Schleich je také dlouhá léta členem vědecké rady Dopplerova ústavu při FJFI a svými radami přispívá ke směrování této instituce. Od 2019 je také členem vědecké rady projektu CAAS financované z OP VVV, který patří k největším financovaným projektům na ČVUT.

Celou fotogalerii ze slavnostního předávání čestných doktorátů v Betlémské kapli najdete zde.

Picture

Picture

Picture