Datum zveřejnění: 
8. 10. 2021
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., spolupracuje již několik let na poli vzdělávání budoucích zdravotnických záchranářů, kterým poskytuje možnost praxe na výjezdových základnách a zdravotnickém operačním středisku. Podpisem Memoranda o spolupráci, které 5. října 2021 podepsal děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, a za Zdravotnickou záchrannou službu KVK ředitel MUDr. Jiří Smetana, došlo k rozšíření portfolia spolupráce i na poli výzkumném.

Po slavnostním podpisu pokračovalo jednání se zástupci katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva v na téma výzkumných aktivit zaměřených na monitorování vitálních hodnot u pacientů v terénu a na využití telemedicíny. Byly diskutovány i další oblasti možného budoucího výzkumu, který by mohl zásadně ovlivnit současný přístup k technologiím v přednemocniční neodkladné péči.

Foto, zdroj: Pavel Böhm

O události informovala tato média: vary.iDNES.cz