Datum zveřejnění: 
26. 8. 2021
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) vyzkoušelo ve svých laboratořích možnosti využití nanovláken při detekci drobných cizorodých částic v plynu, jako jsou například viry nebo bakterie v lidském dechu. Testy proběhly na zakázku společnosti ProNanoTech, která získané poznatky využije pro vývoj nového produktu.

Projekt byl rozdělen do dvou částí. První z nich byla zaměřena na možnosti zachycení změny elektrických veličin (kapacity a odporu) nanovláken při jejich umělé úpravě cigaretovým kouřem. Měření ukázala, že různé vzorky mohou po svém napachování projevovat změnu elektrických charakteristik, a to zejména ve specifických frekvenčních rozsazích.  

V další části projektu byl kladen důraz na zachycení molekul, které způsobí okem patrnou změnu barvy vzorků připravených na bázi nylonových vláken s přídavkem barviva. Ty podle zjištění odborníků z UCEEB umožňují signalizovat a detekovat kyselé vzdušné i vodné prostředí tím, že dojde k jejich zmodrání.  

Připravené vzorky byly schopny opakovaně reverzibilně přecházet mezi svou barevnou a bezbarvou formou, a to na základě přítomnosti a koncentrace volných protonů H+ a kyselosti prostředí, v němž se nacházely. Analýza přítomnosti charakteristických molekul v nadlimitní koncentraci by měla umožnit jednoduchou, rychlou a levnou detekci částic, která má velký potenciál pro uplatnění v praxi. 

Společnost ProNanoTech realizovala tento projekt s podporou z programu Jihočeské podnikatelské vouchery, který vyhlásil Jihočeský vědecký park.