Datum zveřejnění: 
23. 7. 2021
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se bude ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) ve svých superčistých prostorách aktivně podílet na výrobě imunoterapeutických léčivých přípravků a na přípravě budoucích odborníků, z řad studentů z FBMI, se znalostmi náročných farmaceutických výrobních procesů.

Imunoterapeutické léčivé přípravky jsou lidské buňky, které jsou v laboratoři přeprogramovány tak, aby napadaly životu nebezpečné rakovinné buňky v těle. Na rozdíl od léků určených pro onkologické pacienty používaných v současnosti, mezi které patří například chemoterapie a radioterapie, umožňují cílený zásah proti rakovině.

„Výroba léčivých přípravků moderní a genové terapie je velmi náročná a od všech pracovníků, podílejících se na ní, vyžaduje nejen odborné dovednosti, ale i hluboké porozumění systému zvanému Správná výrobní praxe, který v celé Evropské unii zajišťuje vysokou kvalitu léčiv. Naši odborníci z ÚHKT budou studentům Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT předávat nejen teoretické znalosti z oboru, ale plánují vytvořit systém kvality, ve kterém se proškolení studenti budou moci aktivně podílet na náročné práci v čistých prostorech a výrobě hodnocených léčivých přípravků moderní terapie,“ uvedl vedoucí týmu ÚHKT Dr. Petr Lesný.

V rámci projektu bude v zimním semestru 2021 zahájen nový unikátní volitelný předmět "Čisté prostory a správné praxe pro léčivé přípravky moderní terapie", který akcentuje nejmodernější poznatky v této oblasti. Předmět bude dvousemestrální a bude připraven tak, aby v případě potřeby kvalifikovaných pracovníků ve výrobě imunoterapeutických přípravků mohla ČVUT FBMI rychle zahájit i blokovou výuku.

Počítá se s využitím superčistých prostor v budově ČVUT FBMI, jejichž rekonstrukce pro potřeby výroby započne na podzim. „Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT je jedinou fakultou v ČR, která nejen že může takovýto vysoce odborný předmět nabídnout, ale zároveň je unikátní v tom, že má technologie a zázemí pro výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků. Naším cílem je získat k výrobě státní povolení, a proto si nesmírně ceníme spolupráce s ÚHKT, který jako jediný ústav v ČR tento státní souhlas má, doplňuje prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan fakulty.

Partnerem projektu je společnost BLOCK CRS, která v rámci projektu TA ČR GAMA zahájila v roce 2019 společně s ÚHKT spolupráci na designu výrobních zařízení pro genovou terapii a práci s virovými vektory.

Díky spolupráci FBMI s týmem odborníků z praxe výroby léčivých přípravků moderní terapie z ÚHKT se tak zvýší dostupnost genové terapie pro hematoonkologické pacienty v ČR a současně bude v ČR k dispozici dostatek odborníků se znalostmi moderních farmaceutických výrobních procesů.