Datum zveřejnění: 
9. 6. 2021
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) se podílí na unikátním vědeckém projektu Hydronaut, jehož cílem je sestrojit hlubinnou výzkumnou laboratoř a výcvikovou stanici založenou na kombinaci principu ponorky a kesonu, která umožní dlouhodobé pobyty pod vodní hladinou a simulaci kosmických misí pro tříčlennou posádku. Jde zejména o prototypní zařízení pro získávání informací k vývoji a stavbě dalších specializovaných zařízení. Tvůrcem laboratoře je Matyáš Šanda a do projektu jsou zapojeni odborníci z týmu biomechaniky a asistivních technologií katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI.

V rámci projektu se ponořili 5. června tři potápěči Matyáš Šanda, František Harant a Miroslav Rozložník v lomu v Jesenném a strávili 40 hodin v hlubinné laboratoři v hloubce 13 metrů, kde plnili úkoly vědecké mise.

Oblastí bádání týmu biomechaniky a asistivních technologií katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva je vývoj a optimalizace nositelných měřících systémů a zkoumání vlivu extrémních podmínek na lidský organismus speciálně vyvinutým softwarem. Dalším cílem byl pilotní experiment monitoringu emocí potápěčů pomocí vytvořeného počítačového programu, který využívá metod umělé inteligence a umožňuje sledovat dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v izolovaném extrémním prostředí.

Cílem experimentů uvedené mise bylo zjistit, jak se lidský organismus vyrovnává s nezvyklým extrémním prostředím. Nositelné měřící systémy připevněné na těle potápěčů zaznamenávaly jejich zdravotní stav v hlubinné laboratoři o rozloze zhruba 20 m krychlových. „Poznání a pochopení chování lidského organismu za extrémních podmínek může být klíčové při výběru jednotlivců a týmů pro dlouhodobé pobyty ať už pod vodou nebo ve vesmíru,“ doplnil Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D., člen týmu FBMI.

Foto, zdroj: Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.

Picture

Picture