Datum zveřejnění: 
22. 12. 2020
Plicní ventilátor CoroVent, vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze týmem prof. Karla Roubíka a vyráběný firmou MICo Medical, byl dodán během podzimu do několika nemocnic v rámci celé České republiky. Tyto plicní ventilátory byly zaplaceny z peněz, na které se složili občané a firmy ve veřejné sbírce na jaře letošního roku. 106 ks těchto ventilátorů bude nyní dodáno do Správy státních hmotných rezerv.

V pondělí 21. prosince 2020 podepsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dokument pro převzetí více jak 100 ks CoroVentu do Správy státních hmotných rezerv.

Vývoj plicního ventilátoru CoroVent započal tým pod vedením profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v březnu tohoto roku v rámci první vlny pandemie koronaviru. Navržen byl z komponent běžně dostupných na trhu, což umožňuje jeho rychlou výrobu ve velkém počtu kusů, jelikož není třeba čekat na zakázkově vyráběné speciální díly.

Ventilátory CoroVent začala sériově vyrábět společnost Mico Medical v Třebíči na základě licence ČVUT. Za 161 dní od začátku vývoje získal CoroVent prestižní certifikaci FDA EUA (Food and Drug Administration Emergency Use Autorzation), což mu umožnilo vstoupit na světové trhy. Dne 22. října 2020 získal CoroVent povolení k uvedení na trh a do provozu jako nouzový ventilátor určený pro pacienty postižené respiračním selháním v důsledku onemocnění COVID-19, což odstartovalo distribuci těchto ventilátorů do českých nemocnic. Do těch bylo prostřednictvím ČVUT v Praze dodáno více jak 30 ks CoroVentů. Potřeba plicních ventilátorů dodávaných do českých nemocnic byla poté snížena, a to i díky nákupu přístrojů jinými subjekty.

Firma Mico Medical pracuje stále na získání evropské certifikace, která by umožňovala CoroVent použít jako zdravotnický prostředek i v běžném nemocničním provozu.

„Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se v rámci veřejné sbírky finančně podíleli na vývoji českého produktu – plicního ventilátoru CoroVent,“ říká ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

„Věřím, že CoroVenty najdou uplatnění právě ve státních hmotných rezervách, kam je chceme darovat,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

O události informovala tato média: seznamzpravy.cz