Datum zveřejnění: 
19. 11. 2020
I bez rozhodnutí primátora hlavního města Prahy či hejtmanů jednotlivých krajů v současné době pomáhá v první linii ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v odběrových místech či u záchranných služeb dvě stě studentů z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT: budoucích zdravotnických záchranářů, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů, radiologických asistentů, biomedicínských techniků nebo studentů bezpečnostních programů.

Například budoucí záchranářka Tereza Staňková, která nyní pracuje na Pneumologické klinice ve FN Motol, k tomu dodává: „K pacientům na pokoj vcházíme pouze v ochranných prostředcích. Používáme obleky, ochranné brýle, respirátor a přes respirátor ještě roušku, ochranné obličejové štíty a rukavice. Směny jsou dvanáctihodinové a sloužíme denní i noční. Je to náročné nejen na psychiku, ale taky fyzicky. Někdy jdeme z noční rovnou do školy a naopak. Snažíme se být ale optimističtí a udělat si to s kolegy trochu veselejší a smysl pro humor nám určitě nechybí. I přes to, kolik toho je, mě práce ale baví a určitě je to i velice přínosná praxe a zkušenost." 

V Hořovické nemocnici zase pomáhá Martin Procházka: „Pracovat v nemocnici na ARO, zvláště v této době, je pro mě velká zkušenost. Myslím, že zejména v tomto období epidemie si musíme všichni pomáhat.“ 

V oblastní nemocnici Náchod pracuje student Dominik Pánek jako sanitář/ošetřovatel a částečně jako zdravotnický záchranář pod odborným dohledem na oddělení JIP a NIP. Ke své práci říká: „Pomoc v “době covidové” mě naučila, že je třeba se velmi rychle přizpůsobit. Situace a podmínky se mohou vyvíjet rychle a nečekaně. Spoustu věcí se poté učíme “za běhu”. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu nakažených zdravotníků jsem musel přijít vypomáhat téměř ihned na zavolání, abychom společně zvládli udržet chod oddělení. Díky této pandemii jsem se jako student zdravotnického oboru mohl podílet na péči o pacienty, se kterými bych se zřejmě normálně nesetkal, nasbírat cenné zkušenosti v praxi a také pod vedením zkušených zdravotníků dělat úkony, které tento režim pomoci vyžaduje. Také nyní vím, jak je důležité zachovat klid, chovat se zodpovědně k sobě i svému okolí, a jak pracovat se strachem a obavami druhých.“

O tom, že i zdravotnická zařízení jsou ráda za pomoc, svědčí i video Nemocnice Na Homolce.

 

Picture

Picture

Picture

Picture