Datum zveřejnění: 
29. 9. 2020
České vysoké učení technické v Praze se stalo členem SIAM Student Chapter Prague, studentského spolku, který je součástí prestižní celosvětové společnosti pro průmyslovou a aplikovanou matematiku SIAM. K hlavním cílům spolku patří posilování spolupráce mezi studenty doktorského studia aplikované matematiky a příbuzných oborů, budování kontaktů na odborníky z praxe napříč obory a propagace aplikované matematiky obecně.

Za tímto účelem spolek pořádá a podporuje pravidelné semináře, jednorázové kurzy, workshopy a další aktivity s cílem poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a vědci. Studenti, kteří se stanou členy Student Chapter, zároveň automaticky získávají možnost bezplatného členství v organizaci SIAM. Další informace jsou k dispozici na stránce http://siam.cuni.cz.

Kontaktní osoby: Marek Dostalík, prezident SIAM Student Chapter Prague (siam@karlin.mff.cuni.cz), Jan Zeman z Fakulty stavební ČVUT (jan.zeman@cvut.cz), Václav Klika z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (vaclav.klika@cvut.cz).