Datum zveřejnění: 
27. 3. 2020
Testování nové ryze české ochranné polomasky, kterou pod označením CIIRC RP95-3D na ochranu proti koronaviru vyvinul během jediného týdne Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), pokračuje úspěšně dál. Tato ochranná osobní pomůcka s vyměnitelným filtrem splňující nejvyšší stupeň ochrany prošla dalším testováním v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Tentokrát se prověřovalo zachování již certifikovaných vlastností po profesionální sterilizaci. Veškeré postupy jsou konzultovány s předními experty díky aktivnímu zapojení České kardiologické společnosti.

Tým výzkumníků CIIRC ČVUT se v uplynulých dvou dnech zaměřil na to, jaké postupy zvolit pro co nejdelší využitelnost této ochranné osobní pomůcky. Již minulý týden byla sestava skládající se z těla masky tisknutého na speciálních 3D tiskárnách a externího filtru stupně P3 certifikována dle normy EN 140:1999, a splňuje tak stejný či vyšší stupeň ochrany jako respirátor FFP3. Vědci se nyní zaměřili na to, zda budou ochranné vlastnosti zachovány i po provedení sterilizace. Správné a bezpečné postupy sterilizace byly konzultovány s týmem České kardiologické společnosti, stejně jako postup pro správnou dezinfekci. Ukázalo se, že i po sterilizaci v autoklávu, což je parní sterilizátor, kterým je běžně vybavena řada nemocnic, laboratoří i ordinací a kde probíhá sterilizace materiálů za vysokého tlaku a teploty, zůstala bezpečnost masky zachována. Toto testování včera provedla Národní referenční laboratoř SZÚ a těsnost následně potvrdila zkušebna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Polomaska CIIRC R95-3D je připravena pro nasazení v těch nejtěžších klinických provozech a je ověřen postup, jak dosáhnout jejího opakovaného použití.

„Jsem moc rád, že vývoj respirátoru postupuje tak rychle vpřed. Zdá se, že by mohl pomáhat nejen v ČR, ale i v dalších postižených zemích, například v Itálii, kam by ho bylo možno předat k jejich vlastní výrobě. To je další ukázka funkce Průmyslu 4.0,” říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

„Česká kardiologická společnost považuje úspěch CIIRC ČVUT ve vývoji ochranné masky CIIRC RP95-3D v tak krátké době za mimořádný přínos pro lékaře ošetřující nemocné s podezřením nebo prokázaným onemocním Covid 19,“ uvedl prof. Aleš Linhart z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České kardiologické společnosti, která týmu CIIRC ČVUT poskytuje cenné konzultace a připravuje testování v ambulantní praxi. „Možnost výměny filtrů, účinné sterilizace a dezinfekce samotné obličejové části je dobrá zpráva a umožní opakované použití k zajištění bezpečnosti zdravotníků při jejich rizikové práci,“ potvrdil kardiolog doc. Tomáš Kára.   

Již byla díky nastavené spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví, start-up společností Trix Connections při ČVUT a firmou 3Dees Industries, oficiálním zástupcem HP 3D Printing pro Českou republiku, potvrzena objednávka na 40 000 kusů polomasky CIIRC RP95-3D nekomerčně za nákladovou cenu. „Na základě licence udělené Trix Connections poskytujeme technickou podporu, koordinujeme veškerou výrobní logistiku a kompletaci masek se všemi zapojenými provozovateli 3D tiskáren HP, na kterých je možné masku vyrobit,“ uvedl Miloš Blaškovan, jeden ze zakladatelů 3Dees Industries.

„Vývoj ochranné masky dále pokračuje, příštím krokem je kromě přípravy modelu pro masovou výrobu formou vstřikování také další testování v lékařské praxi,“ doplnil dr. Vít Dočkal za vývojový tým CIIRC ČVUT.

CIIRC RP95-3D je jako ochranná osobní pomůcka uřčena primárně pro ochranu týmů nasazených v nejvyšším možném riziku nakažení, a proto zajišťuje vysoký stupeň individuální ochrany zejména zdravotníků. Chrání svého nositele i za cenu nižší ochrany okolí. Na takovém principu standardně stojí řada ochranných prostředků třídy FFP3 dostupných na trhu.

Maska není primárně vyvinuta pro běžné nošení, ale je určena pro nejohroženější pracovníky zejména nemocnic, kteří denně čelí hrozbě střetu s nákazou. Pro vydechování je vybavena speciálně upraveným výdechovým ventilem, který je osazený silikonovou membránou. Vzduch jde ven, ovšem díky technickému nastavení je jeho rozptyl naprosto minimální. Přesto, podle ověřené praxe lékařů z čínského Wuhanu i z jiných oblastí postižených koronavirem, je pro zvýšení ochrany okolí a minimalizaci rizika možné polomasku CIIRC RP95-3D doplnit nasazením roušky.    

O výrobě roušek informovala tato média: tzb-info.cz, itmix.cz,  czechcrunch.cz, vseoprumyslu.cz, czechsight.cz.

Picture