Datum zveřejnění: 
21. 1. 2020
Dne 21. ledna v Betlémské kapli proběhlo slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT, na kterém udělilo ČVUT v Praze profesoru Wolfgangu Wahlsterovi čestný titul Doctor honoris causa. Profesor Wahlster je jednou z nejvýznačnějších osobností německé umělé inteligence (AI) a duchovním otcem myšlenky Průmyslu 4.0. Zasloužil se i o jeho prosazení do České republiky. Již od devadesátých let podporoval českou vědu a rozvinul spolupráci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT s jednou z nejprestižnějších institucí v oblasti umělé inteligence – německou DFKI, kterou založil a donedávna vedl, dnes zde působí jako hlavní výkonný poradce. Rektor ČVUT zároveň udělil v Betlémské kapli Felberovy medaile a Ceny rektora.

Wolfgang Wahlster je průkopníkem zcela nových oborů, které se nacházejí na rozhraní počítačových věd, průmyslového inženýrství a Internetu věcí. Zabývá se pamětí sémantických objektů - digitálním dvojčetem, kyberneticko-fyzickou výrobní architekturou a hybridními týmy robotů a dělníků pro průmysl budoucnosti. Svoji revoluční vizi nazval Průmysl 4.0. Výzkumné výsledky profesora Wahlstera v oblasti Průmyslu 4.0 představují skutečný průlom v konceptu průmyslu budoucnosti. Zcela nové pojetí výroby, založené na umělé inteligenci, položilo základy k synergické spolupráci lidí a robotů v chytrých továrnách budoucnosti. Tyto vize mění způsob uvažování nejen v průmyslu, ale i v dopravě, chytrých městech, distribučních sítích atd., a mohou být považovány za zásadní krok ke změně myšlení, která je zcela nezbytná pro společnost budoucnosti (Společnost 4.0).

„Wolfgang Wahlster je jedinečnou vědeckou osobností. S českými vědci spolupracoval již od devadesátých let a byla to vždy rovnocenná spolupráce, čímž dodal výzkumníkům i potřebnou sebedůvěru pro konkurenci mezinárodního prostředí. Vybudoval si v Česku řadu odborných vazeb, zasloužil se na integraci české AI komunity do evropského výzkumu tím, že ji podpořil v Evropské koordinační komisi a pomáhal českým výzkumníkům po celém světě,“ osvětluje udělení čestného titulu rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. 

„Wolfgang Wahlster je nejen světová osobnost, ale i skvělý člověk a opravdový spolupracovník, kterého znám už více než 30 let,“ vysvětluje prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, povahu spolupráce s prof. Wahlsterem. „V posledním desetiletí se jeho výzkum přeorientoval výzkumu AI v oblasti počítačové lingvistiky na průmyslové aplikace, tedy koncept Průmyslu 4.0. Z dřívější spolupráce znal potenciál českého prostředí a vyhodnotil jej jako optimální: dobře připravené a s kvalitním vědeckým zázemím. I proto se tento koncept podařilo velmi rychle na české prostředí adaptovat,“ dodává prof. Mařík.

„Jsem nesmírně poctěn rozhodnutím vědecké rady ČVUT, které je jednou z nejstarších a nejlepších technických univerzit v Evropě, udělit mi prestižní titul Doctor honoris causa. Je pro mě velkou radostí a zadostiučiněním, že tento titul oceňuje nejen význam  umělé inteligence a Průmyslu 4.0 v česko-německém výzkumu v oblasti pokročilé průmyslové výroby, ale i jejich dopad na ekonomiku v obou zemích. Digitalizace průmyslové výroby, výrobků i služeb bude mít zásadní vliv na budoucnost obou zemí. Intenzivní spolupráce dvou předních institucí v oblasti  průmyslové AI, CIIRC a DFKI, zajišťuje, že obě země zůstanou předními dodavateli pro novou generaci chytrých továren. Moje spolupráce s ČVUT byla vždy založena na respektu k vědecké excelenci CIIRC, spolehlivosti českých projektových partnerů a kvalitě pracovníků, stejně tak jako na sdílených socioekonomických hodnotách,“ komentuje Wolfgang Wahlster své ocenění.

Prof. Wahlster působil jako expert pro inovace ve vládě kancléře Dr. Schrödera a kancléřky Dr. Merkelové, kdy definoval a formoval mnoho dlouhodobých národních výzkumných programů propojujících akademickou sféru a průmysl. V roce 2006 prof. Wahlster obdržel Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za vynikající přínos v oblasti interakce člověk – technika. V roce 2019 obdržel Velký záslužný řád Spolkové republiky Německo. Německá národní společnost pro informatiku ho zařadila mezi deset nejvlivnějších osobností v oblasti umělé inteligence.

Vedle udělení čestného titulu pro prof. Wolfgangu Wahlsterova byli ocenění následující pracovníci:

Felberova medaile I. stupně zlatá byla udělena Ing. arch. Johnovi Eislerovi, AIA, za Fakultu architektury ČVUT, Felberova medaile II. stupně stříbrná byla udělena prof. Ing. Jiřímu Baštovi, Ph.D., z Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT, prof. Ing. Jaroslavovi Fořtovi, CSc., z Ústavu technické matematiky, Fakulty strojní ČVUT, prof. Ing. Jaromírovi Houšovi, DrSc., z Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT, prof. Ing. Františkovi Riegrovi, DrSc., z Ústavu procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní ČVUT, prof. Ing. Milanovi Růžičkovi, CSc., z Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT a prof. Ing. Janu Suchánkovi, CSc., z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT.

Na základě návrhů fakult udělil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček Cenu rektora za vynikající doktorskou práci Ing. Jaroslavě Hrtánkové, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské za „Study of Antihadron Interactions with Nuclear Medium“, Cenu rektora za vynikající vědecký výsledek doc. Ing. Liborovi  Šnoblovi, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií za „Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech“, Cenu rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi prof. Ing. Danielu Sýkorovi, Ph.D., a Ing. Ondřeji Jamriškovi z Fakulty elektrotechnické za „Prodej licencí patentu GridCut“, Cenu rektora za prestižní publikaci prof. akad. arch. Mikulášovi Hulcovi a kolektivu z Fakulty stavební za „Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů“ a Cenu rektora za prestižní publikaci za rok za rok  2018 prof. Ing. Janu Sýkorovi, CSc., z Fakulty elektrotechnické za „Wireless Physical Layer Network Coding“. 

Videozáznam je k dispozici zde.

O dálosti informovaly servery czechsight.cz.

Foto: CIIRC ČVUT

Picture

Picture

Picture