Datum zveřejnění: 
16. 1. 2020
Od ledna 2020 povede nově vzniklé centrum RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze německý vědec Tilman Becker, přední odborník na Průmysl 4.0. Přichází do České republiky z německého DFKI, jedné z nejvýznamnějších výzkumných institucí zaměřených na umělou inteligenci, kde působil téměř 25 let. V rámci projektu RICAIP bude stát v čele centra RICAIP, které je budováno pro potřeby řízení a využívání výzkumných infrastruktur typu testbed nejen mezi partnery, ale později též v rámci celé Evropy. Chce se dále zabývat rozvojem nejnovějších technologií zaměřených na využití umělé inteligence v průmyslové robotice s přímými aplikacemi ve výrobě. Tilman Becker byl na pozici ředitele RICAIP doporučen mezinárodní výběrovou komisí na podzim loňského roku.

Tilman Becker vystudoval počítačové vědy na RWTH Aachen v Německu. Po studiích mimo jiné na University of Pennsylvania obhájil doktorský titul na německé Universität des Saarlandes v Saarbrückenu. Po pracovních zkušenostech ve výzkumné laboratoři Mercedes-Benz a Institutu pro výzkum kognitivních věd ve Filadelfii (IRCS UPENN) propojil svou další kariéru s DFKI, Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci v Saarbrückenu, kde působil od roku 1995 a úzce spolupracoval s profesorem Wolfgangem Wahlsterem, jedním ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0. 

Tilman Becker se osobně podílel na formulaci hlavních myšlenek projektu RICAIP. Jeho cílem je propojit testbedy sdružené v RICAIP s ostatními evropskými výzkumnými pracovišti a posunout je na světovou úroveň. Těžit bude jak ze širokých znalostí a zkušeností v oblasti digitální transformace, strojového učení, kyberfyzikálních výrobních systémů a interakcí člověk-stroj, tak i z aktivních vazeb, které má na hlavní výzkumné sítě v oblasti umělé inteligence a Big Data (např. na asociace CLAIRE či BDVA) i na velké průmyslové korporace. Tilman Becker si dává za cíl v RICAIP posílit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na společenský dopad nových technologií.

Picture