Datum zveřejnění: 
14. 1. 2020
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT získala novou budovu v Kladně v prostoru bývalých Kasáren. Současné dvě budovy fakulty, sedmipodlažní budova na nám. Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách v ul. Sportovců, už kapacitně fakulty nestačí.

V posledních letech se Fakulta biomedicínského inženýrství rychle rozvíjí. Na podzim v roce 2018 byla dokončena rekonstrukce budovy sídla fakulty na nám. Sítná a bylo realizováno hned několik unikátních laboratoří v budově v Kasárnách. Pro výuku zejména zdravotnických oborů slouží Laboratoř anatomických modelů s plastinovanými těly a jejich částmi. V Laboratoři simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva je k výuce využívána virtuální realita pro simulaci mimořádných událostí. Na konci loňského roku pak byla za účasti odborníků z celé České republiky i ze Slovenska slavnostně otevřena Laboratoř robotické rehabilitace. Toto unikátní pracoviště disponuje špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky, a to především u pacientů s neurologickými či posttraumatickými diagnózami.

Nová budova, kterou nyní fakulta díky statutárnímu městu Kladno získala, bude muset napřed projít rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době je zadáno zpracování architektonického projektu a studie proveditelnosti. V nově zrekonstruované budově zasednou studenti, zejména zdravotnických oborů a programů a bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.