Datum zveřejnění: 
16. 12. 2019
Umět se autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého kráčejícího robota, jehož „mozek“ naprogramoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl první místo v mezinárodní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomové práce.

Vítězný projekt Jana Bayera z Fakulty elektrotechnické ČVUT vybrala odborná porota takřka jednomyslně. Diplomová práce řeší zásadní problém, kterým je průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Bayerem navržený program, který robota řídí, dokáže díky získaným informacím sám navrhnout cestu, aby dokázal vytyčené území co nejlépe zmapovat a určit průchodnost terénem. To může pomoci záchranářům v rozhodování, zda je oblast bezpečná pro vstup.

Systém byl vyvíjen pro šestinohý kráčející robot, který byl nasazen v různých scénářích ve vnitřním i venkovním prostředí. Zároveň se podařilo navržené řešení nasadit v rámci americké elitní soutěže DARPA Subterranean Challenge na kolovém i pásovém robotu s různou senzorickou výbavou, který slouží k testování řešení laboratoří NASA GPL, MIT nebo CMU. Řešení nyní bude nasazeno například ve scénáři průzkumu městského podzemí v rámci simulované záchranné mise.

Diplomovou práci student napsal a úspěšně obhájil v rámci magisterského studia programu Kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Absolutoriem však pro Bayera výzkumná práce rozhodně nekončí. Oblasti robotiky se dál věnuje jako doktorand na katedře počítačů, kde v laboratoři výpočetní robotiky Centra umělé inteligence pracuje po boku svého vedoucího prof. Jana Faigla.

Soutěž IT SPY se v letošním roce konala již po desáté. Účastnilo se jí 1579 absolventů z akademického roku 2018/19 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu. Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.