Datum zveřejnění: 
20. 11. 2019
Česká republika si v neděli 17. listopadu připomněla den, který se do její historie zapsal léty 1939 a 1989. V obou případech byli hybatelé událostí hlavně vysokoškolští studenti, a proto právě jim patřil nedělní svátek. Tradiční připomínkové akce se konaly u Hlávkovy koleje, na Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na Národní třídě, kde byla demonstrace za návrat demokracie tvrdě potlačena. Akcí u příležitosti 17. listopadu se účastnil také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a členové Vedení ČVUT.

V 9.00 hodin začaly oslavy tradiční vzpomínkou na studenty Hlávkovy koleje, kteří položili v roce 1939 život za svobodu národa. Desítky lidí si zde připomněly statečnost studentů, kteří se neváhali vzepřít nacistické okupaci. Nechyběl zde rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, zástupce Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima nebo rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Po zaznění husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci v provedení spojených pěveckých sborů zahájil pietní vzpomínku předseda dozorčí rady Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. Ivan Wilhelm.

Připomínkový akt pokračoval položením věnců za doprovodu pěveckých sborů a za účasti slavnostní vojenské jednotky. Poté se vydal průvod organizovaný Studentskou komorou Rady vysokých škol do Žitné ulice k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka. Na pietním setkání promluvil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Zpěvem studentské hymny Gaudeamus Igitur začal hlavní program oslav na Albertově, před děkanátem Přírodovědecké fakulty UK. První proslov přednesl předseda Rady vysokých škol prof. Milan Pospíšil. Na pódiu byli také rektoři prof. Tomáš Zima, prof. Martin Bareš z Masarykovy univerzity a doc. Vojtěch Petráček.

Z balkonu na Národní třídě zazpívala po 13. hodině operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu. Na Národní třídě uctili památku 17. listopadu také rektoři České konference rektorů. Předseda ČKR prof. Petr Sklenička položil spolu s dalšími rektory k pamětní desce 17. listopadu kytici a společně zapálili svíčky. 

V 19.00 hodin byly letošní oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva zakončeny tradičním slavnostním koncertem v Betlémské kapli, pořádaným ČVUT v Praze a Nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Koncert zahájil proslov rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a prof. Marie Karfíkové, místopředsedkyně správní rady a prezidia Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Viléma Tauského zazněly v podání Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy s dirigentem Haigem Utidjianem.

Fotogalerie je k prohlédnutí je na https://www.media.cvut.cz/cs/foto/20191117-30-vyroci-17-listopadu

Fotografie z koncertu najdete na https://media.cvut.cz/cs/foto/20191117-slavnostni-koncert-poradany-u-prilezitosti-statniho-svatku-17-listopadu.