Datum zveřejnění: 
16. 10. 2019
Se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů pořádá každoročně Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací. Letos to byl již 20. ročník. O ocenění se ucházelo 78 diplomantů. Práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Davidem Mateáskem. Dalšími členy byli architekti David Jiránek, Eva Kováříková a Jan Mléčka a historička umění a teoretička Martina Mertová. Porotci posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací.

První cenu získal absolvent Fakulty architektury ČVUT Matěj Šebek za projekt Nové divadlo pro Jindřichův Hradec. Pod vedením Tomáše Novotného, Tomáše Zmeka a Jakuba Koňaty navrhnul nové městské divadlo ve znehodnocené zahradě bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. Porota ocenila schopnost autora uvažovat o architektuře i z pohledu účelu takové stavby, tedy z pohledu návštěvy divadelní budovy a divadelního zážitku, který má do lidského života přinášet emocionální, citové a myšlenkové obohacení. Promyšlený architektonický a divadelní scénář tohoto návrhu je schopen takové prožitky iniciovat.

Druhou cenou byla oceněna Lenka Levíčková za práci Národní knihovna, zpracovanou pod vedením Michala Kuzemenského na Fakultě architektury ČVUT. Podle poroty autorka reagovala na zjitřené debaty o podobě a ideálním umístění Národní knihovny. 

Porota také udělila také čestné uznání Adamu Novotníkovi, absolventovi Fakulty architektury ČVUT, za práci Virtuální akademie vedenou Milošem Floriánem a Lukášem Kurillou. Porotu zaujal výběr tématu práce, která řeší návrh prostoru pro virtuální realitu s přesahem mimo obor architektury.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Andrea Šetinová, absolventka Fakulty architektury ČVUT, za práci Vřídelní kolonáda Karlovy Vary. 

Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna absolventku Fakulty architektury ČVUT Andrea Pernicová za projekt Karlínské nároží – městský nájemní dům. Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržel absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Miroslav Chmel za práci Divadlo hudby.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture