Datum zveřejnění: 
10. 9. 2019
Přelomový webový portál Data Stewardship Wizard vyvinutý na Fakultě informačních technologií ČVUT usnadňuje práci výzkumníkům a správcům dat v současném trendu obrovského nárůstu datových objemů. Jedná se o mimořádnou spolupráci českých a holandských pracovišť ohledně řešení jednoho z palčivých témat současnosti a blízké budoucnosti – velkých dat.

Data jsou významným fenoménem současné společnosti. Velkou měrou k tomu přispívají chytré telefony a Internet věcí (IoT). A právě IoT, bioinformatika, astroinformatika a další disciplíny chrlí petabajty dat každý rok. Obecně lze současný trend nárůstu produkce dat přisoudit rozšíření výpočetní techniky do všech oblastí lidského života a disciplín. Projektu se věnují vědci v Centru pro konceptuální modelování a implementace (CCMi).

 

Data je tedy třeba nějakým způsobem spravovat, starat se o ně a zpřístupňovat je. To přináší výzvy z hlediska nejen technického a organizačního, ale také politického a etického (důvěrnost dat, licence, apod.). V této souvislosti vznikla i nová profese, tzv. datový správce (Data Steward), který disponuje právě rozsáhlým vzděláním a zkušenostmi potřebnými pro plánování a správné a efektivní zacházení s velkými, cennými a citlivými daty. V nadcházejících letech bude potřeba vzdělat stovky tisíc takových datových správců po celém světě. Mezinárodní infrastruktura pro data z živých věd zvaná ELIXIR pracuje na vývoji efektivních řešení. Holandský uzel ELIXIRu spolu s českým uzlem, konkrétně s FIT ČVUT a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd, vyvinul unikátní webový portál Data Stewardship Wizard, jehož cílem je pomoci těmto datovým správcům s jejich nelehkým úkolem pod heslem “from burden to benefit”. Tedy od zátěže, kterou data stewardship představuje, směrem k výhodám.

 
 

Vědci typicky nejsou experti na správu dat, ale s těmito úkoly se musí vyrovnat. Nástroj Data Stewardship Wizard je schopen vědce vést směrem ke správnému data stewardship a představuje též efektivní pomůcku a výukový materiál pro data stewardy. K jejich tréninku jej používají instituce zapojené do ELIXIR i iniciativy GO FAIR. Tento nástroj usnadní datovým vědcům, potažmo správcům, proces plánování určený na míru projektu.