Datum zveřejnění: 
31. 5. 2019
Ve dnech 29. až 31. května probíhal v Brně tradiční veletrh vojenské a bezpečnostní techniky IDET 2019. ČVUT v Praze zde prezentovalo nejnovější výsledky vědecko-výzkumných projektů. Své exponáty zde vystavovala Fakulta stavební, Fakulta elektrotechnická a Fakulta biomedicínského inženýrství. Návštěvníci si mohli prohlédnout balisticky odolné mobilní bariéry, drony, střelnici, kráčející roboty, nebo bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard. Expozici ČVUT také podpořil svou účastí rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, který si všechny exponáty vyzkoušel.

Výzkumný tým z Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT představí balisticky odolné mobilní bariéry, což je lehká ochranná konstrukce charakterizovaná rychlým nasazením a odolností vůči průstřelu a výbuchu, které nevyžadují žádné speciální zařízení pro manipulaci a mohou být přizpůsobeny mnoha různým podmínkám. Bariéry mohou být snadno sestavitelné do různých tvarů, aby splnily svou úlohu, jako jsou kontrolní stanoviště, opevněná místa, silniční bloky a pouliční bariéry ve městě.

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v reakci na nedávné útoky na londýnská letiště urychlili vývoj autonomního létajícího robota s pokročilým detekčním systémem a vystřelovací sítí určeného pro bezpečný odchyt neautorizovaných dronů. Eagle.one, jehož palubní umělá inteligence vznikala v rámci spolupráce vědců ze skupiny Multirobotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT a společnosti 601 s.r.o., byl na veletrhu IDET nominován do soutěže o cenu Zlatý IDET.

Katedra měření Fakulty elektrotechnické zřídila v roce 1999 Laboratoř pro měření kvality přenosu řeči, audia a videa v telekomunikačních sítích, kterou na veletrhu představila prostřednictvím virtuální střelnice. Tato laboratoř pracuje především na vyvoji metod pro subjektivní testování. Poskytuje nezávislé služby v souladu s příslušnými doporučeními ITU-T, ITU-R, ETSI a ANSI. Provádí jedinečné vícejazyčné, vícenárodnostní subjektivní testy a také provádí testy za zvláštních podmínek, např. při duševní nebo fyzické zátěži nebo při řešení paralelních úkolů. Dále pak Centrum umělé inteligence vyvinulo základní stavební bloky pro autonomní navigaci robotů, kteří procházejí náročným terénem. Rbot před zraky návštěvníků veletrhu překonával překážky a nástrahy.

Bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard vznikl na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT a je určen pro monitorování zdravotně fyziologických a environmentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, především pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu.

Ministerstvo obrany ČR, Univerzita obrany a ČVUT v Praze pravidelně oceňují osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o obranyschopnost našeho státu v oblasti související s ženijní nebo stavební problematikou, medailí Willenbergovy nadace. V letošním roce, kdy uplynulo 20 let od vstupu do NATO, převzal toto ocenění tým doc. Radoslava Sovjáka z Fakulty stavební ČVUT ve složení Jindřich Fornůsek, Jan Zatloukal, Michal Mára a prof. Petr Konvalinka za systém mobilních ochranných bariér se zvýšenou odolností vůči extrémním zatížením.  

Na stánku Ministerstva obrany České republiky a Armády České republiky byl vystavován Detektor směru a elevace příchozí střely určený k umístění na vozidla s cílem detekovat útok střelbou z ručních zbraní. Uplatní se především ve městech a zastavěných prostorech, kde není vždy jasné, odkud je takový útok veden. Tento detektor je výsledkem spolupráce katedry měření Fakulty elektrotechnické ČVUT a brněnské Univerzity obrany.

Souběžně s veletrhem IDET 2019 probíhal veletrh PYROS 2019, na kterém představila Fakulta stavební ČVUT, katedra železničních staveb, ve spolupráci s firmou STRIX Chomutov a.s. a firmou PrefaKompozity a.s. mobilní ochrannou bariéru. Mobilní ochranná bariéra BALBAR byla vyvinuta v rámci výzkumného projektu Ministerstva obchodu a průmyslu FV 10506. V rámci veletrhu proběhly i dynamické ukázky aktivace bariéry BALBAR.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture