Datum zveřejnění: 
16. 5. 2019
ČVUT v Praze, Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily síly s hlavním městem v iniciativě prg.ai, která podpoří špičkovou vědu a výzkum v oblasti umělé inteligence (AI). Iniciátoři plánují přilákat do Česka světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a pomoci vzniku nových technologických firem a startupů. Díky iniciativě prg.ai, představené veřejnosti dne 16. května, se Praha může v dohledné době stát centrem umělé inteligence evropského významu. Kromě pražského magistrátu podporují tuto unikátní iniciativu i vláda a významné soukromé společnosti.

V horizontu pěti let by se Česká republika měla pochlubit pěti tisíci AI výzkumníky a vývojáři, pěti sty AI absolventy a každoročně padesáti novými firmami v nejmodernější technologické oblasti, která hýbe globální ekonomikou a společností. Cíle iniciativy prg.ai, pro kterou se spojily špičky české akademie, nejsou menší než konkurovat evropským centrům umělé inteligence. Už dnes jen pražské vysoké školy absolvuje ročně více než sto AI odborníků, což je více než v kanadském Montrealu, který je kvalifikovanou pracovní silou v oboru AI proslavený. A během několika let to má být díky prg.ai násobně víc.

Iniciativa prg.ai navazuje na Národní strategii umělé inteligence i evropskou snahu prosadit se v technologickém oboru budoucnosti. Jejím hlavní prioritou je především přilákat ty nejlepší mozky ze zahraničí a zvyšovat zájem o práci v pražském AI ekosystému. Cílem prg.ai je také spolupráce napříč akademickým prostředím i průmyslem a podpora českého byznysu. Právě s českými podniky plánuje iniciativa aktivně spolupracovat na rekvalifikaci a vytváření AI pracovních míst, přípravě a implementaci inovačních strategií a zavádění pilotních projektů. Vedle spolupráce se zavedenými firmami si iniciativa klade za cíl zvýšit počet startupů založených na prg.ai univerzitách a ústavech. Zaměří se proto na inkubaci vysokoškolských projektů, jejich financování a navazování transparentní spolupráce. Pro integraci do regionálních a světových sítí hodlá prg.ai úzce spolupracovat s dalšími AI centry v Česku, EU, Švýcarsku, Izraeli a Severní Americe.

„Jde o budování komplexního ekosystému, jehož základními kameny jsou koncentrace excelentního základního a aplikovaného výzkumu, jeho přenášení do praxe, firem a budování startupů, úspěšná aplikace AI v průmyslu a mezinárodní spolupráce,“ uvedl rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.

Česká metropole v minulosti neuměla využít pozitivní přínos technologií pro rozvoj konceptu chytrého města, ale se vznikem prg.ai má nastat razantní změna. Propojení trojice akademických institucí s hlavním městem lze tak považovat za historický milník. Praha i další česká města získají tolik potřebný příliv odborníků, jejichž aktivity se v nadcházejících letech podepíší na růstu ekonomiky regionu i na ulehčení každodenního života obyvatel.

Pro zvýšení povědomí o přínosech umělé inteligence a jejích etických, právních a ekonomických aspektech chce prg.ai aktivně podporovat veřejnou diskuzi a vzdělávání. V přípravě je vedlejší volitelná specializace prg.ai Minor, kterou si budou moct zapsat studenti různých technických i netechnických oborů jak na UK, tak na ČVUT.

O události informovala například tato média: euro.cz, radio.cz, czechleaders.cz, itbiz.cz, lupa.cz, sputniknews.cz, gloobal.cz, novinky.cz, itmix.cz nebo sciencemag.cz.

Foto: Karolína Jírová

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture