Datum zveřejnění: 
4. 4. 2019
Výzkumník, pedagog a popularizátor hravé vědy Jiří Zemánek působící na katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické získal prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium. V akademickém roce 2019/2020 se na univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT) pokusí přispět k výzkumu tzv. digitálních materiálů, revolučního konceptu, který má umožnit stavbu složitých zařízení z malých identických součástek. Zemánek byl americkými vědci do projektu přizván kvůli výsledkům svého špičkového výzkumu distribuované manipulace. Stipendijní komise brala v potaz také jeho veřejné působení, například v akademickém senátu či v roli ředitele festivalu Maker Faire Prague.

Fulbright-Masarykovo stipendium je jedno ze stipendií, které každý rok uděluje mezivládní česko-americká Komise J. Williama Fulbrighta českým vědcům, aby mohli dlouhodobě přednášet nebo provádět výzkum v USA.  Program je určen vynikajícím odborníkům, kteří jsou současně aktivní v občanském nebo veřejném životě, podobně jako byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Podmínkou pro udělení Fulbright-Masarykova stipendia je osobní pozvání od vedoucího konkrétního vědeckého programu v USA. Tím je v případě Jiřího Zemánka Neil Gershenfeld, světově proslulý profesor na univerzitě Massachusetts Institute of Technology a ředitel laboratoře zvané Center for Bits and Atoms (Centrum pro bity a atomy), který se se svým týmem zabývá tzv. digitálními materiály. Jde o futuristické systémy podobné stavebnici lego, jež v budoucnu umožní sestavovat různá zařízení z identických stavebních dílů. Díly mohou mít specifické vlastnosti a lze je vyrábět v různé velikosti, ale díky jednotné formě z nich bude možné cokoli sestavit a následně daný předmět lehce opravit či recyklovat na jiný. Dlouhodobějším cílem je využít tyto materiály pro tvorbu strojů, které replikují samy sebe, nebo je využít při dobývání kosmu.