Datum zveřejnění: 
17. 1. 2019
Za velkého zájmu veřejnosti a akademické obce proběhl 16. ledna 2019 pietní akt u pamětní desky Jana Palacha na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Ten organizovala Studentská rada FF UK u příležitosti výročí 50 let, kdy se na Václavském náměstí na protest proti sílící pasivitě společnosti spojené s okupací Československa v lednu 1969 upálil student Jan Palach.

Na pietní akci přednesl projev rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a vyzdvihl význam Palachova činu.

Projev rektora ČVUT, doc. Petráčka:

Je 16. ledna 2019, chladný den, podobně, jak tomu bylo právě před padesáti lety. Byl čtvrtek 16. ledna 1969 a na Václavském náměstí vzplál strašný plamen.

Totální oběť mladého člověka – Jana Palacha – zasáhla tehdy hluboce celou zem, zkoušenou okupací, procesem normalizace a ztráty svobody a vyburcovala ji.

Jan Palach byl prvním z řady těch, kteří se v té době plné krutého pocitu zrady a marnosti odhodlali k absolutní oběti a zaplatili životem. Dalšími byli Josef Hlavatý, Jan Zajíc, Evžen Plocek, Michal Lefčík, či v zahraničí Sándor Bauer.  

Byla to krutá a těžká doba, když dovedla řadu mladých lidí až k tak radikální formě protestu a vzdoru, jakou je sebeupálení.

Byla to krutá doba pro celou zemi a nás všechny, kdo jsme v ní žili.

Pro mnohé z nás jsou připomínky těchto chvil těžké i po půl století.

Já jsem byl v té době chlapec, ale dobře si pamatuji pocity z oněch dní. Můj tatínek byl profesorem Filozofické fakulty UK, a tak jsme byli velmi blízko událostem i jejich důsledkům. Jen za účast ve stávkovém výboru studentů v době Palachova sebeupálení nesměl například syn jednoho z tatínkových přátel a můj spolužák studovat!

Pocit šoku a tíže těch chvil a zároveň vzdoru a odhodlání na univerzitě si dosud dokáži vybavit.

Ohlížím-li se zpět přes oněch padesát let, je mrazivé, jak dlouho trvalo, než se po okupaci něco změnilo ...

Nechť je to mementem, že kdybychom se dnes dostali do podobného marasmu, ... mohlo by trvat velmi, velmi dlouho, než bychom jej překonali.

Dlouho bychom třeba museli čekat a snášet jeho tíhu ...

Vzpomínku na ty, kdo se odhodlali v těžké době burcovat svým radikálním činem, musíme předávat dále spolu s připomínkou doby a toho, co je k tomu vedlo.

Palachova absolutní oběť je milníkem, který by měl navždy připomínat, co je v sázce při ztrátě svobody.

Musíme bdít a dávat pozor, aby už nikdy nepřišly chvíle plné beznaděje a zoufalství z poroby a nesvobody, chvíle, které by mohly vést k dalším lidským pochodním.

Dělejme dnes vše pro to, ať už lidé nejsou nikdy sami proti moci!

Mezi dalšími řečníky byli: prof. Tomáš Zima, rektor UK, prof. Hana Machková, rektorka VŠE, MgA. Hana Třeštíková, radní Magistrátu hl. m. Praha, doc. Michal Pullman, děkan FF UK, Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol a Martin Jelínek, místopředseda Studentské rady FF UK.

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček položil k pamětní desce Jana Palacha spolu s prezidentem Studentské unie ČVUT Jozefem Šebákem věnec a zapálili svíčky.

Pietní akt na Palachově náměstí byl zakončen minutou ticha.

Picture

Picture

Picture

Picture