Datum zveřejnění: 
20. 12. 2018
V závěru roku 2018 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jeden z největších současných projektů ČVUT v Praze: Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS). Mezi hlavní cíle projektu vedeného Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT patří integrace základního a orientovaného výzkumu v různých vědeckých disciplínách a vytvoření efektivního prostředí pro mezioborový výzkum.

Smlouva o financování projektu byla ze strany MŠMT potvrzena 17. prosince 2018. Projekt CAAS je spolufinancován Evropskou unií, která prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) uhradí v průběhu necelých pěti let téměř 523 milionů korun z celkového rozpočtu 553 milionů.

Projekt nejenže přispěje k dalšímu rozvoji vědy a výzkumu na přední české technické univerzitě, ale vzhledem k tomu, že se členové týmu CAAS podílejí na všech úrovních vzdělávacího procesu, budou zároveň vychovávat novou generaci specialistů pro pokročilý výzkum a výrazně podpoří dynamický rozvoj přírodovědné základny na celém ČVUT, její orientaci na nejnovější světové trendy a také zapojení mladých spolupracovníků, což je jedno z palčivých témat vysokého školství. Díky výzkumným programům v rámci tohoto projektu můžeme nabídnout mladým vědcům prostor pro vlastní vědecký rozvoj.

Projekt CAAS vytvoří základ pro propojení existujících týmů z rozličných fakult a partnerských institucí. Vedle podpory excelentního výzkumu a synergií mezi programy pomůže CAAS také s modernizací výzkumné infrastruktury a se získáváním specialistů ze zahraničí a podporou mladých vědců.

Celkem se na projektu podílí šest fakult ČVUT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského. Projektový tým při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské zajistí kooperaci všech zapojených subjektů včetně Fakulty stavební, Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické, Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií.

Projekt CAAS zahájil svou činnost v roce 2018 s devíti výzkumnými programy, kterými jsou Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY), Částicová a jaderná fyzika (PARTPHYS), Detektorová fyzika a technologie (DETE), Fyzika plasmatu (PLASMA), Laserová fyzika a fotonika (LASE), Materiálová věda a inženýrství (MATE), Jaderná chemie (CHEMISTRY), Instrumentální radiační analytické metody (IRMA) a Aplikace jaderných metod (APPLICATIONS).

V průběhu projektu, který je rozvržen do konce června 2023, mohou vzniknout i další výzkumné programy. Klíčovými projektovými aktivitami jsou podpora excelentních výzkumných aktivit a zvýšení vědeckého výkonu projektového týmu, upgrade a modernizace výzkumné infrastruktury s cílem maximalizovat vědecký výkon projektového týmu, podpora rozvoje výzkumného týmu, podpora internacionalizace – posílení mezinárodních aspektů výzkumu – strategické partnerství a mezinárodní spolupráce a dále také projektový management.

Picture