Datum zveřejnění: 
8. 9. 2018
Dne 6. září proběhlo na půdě ČVUT zasedání Komory statutárních měst České republiky. Akce se konala pod záštitou rektora doc. Vojtěch Petráčka, který primátorům statutárních měst České republiky a dalším hostům přednesl slavnostní pozdrav.

Hosté věnovali téměř hodinu svého času představení specializovaného pracoviště, které je zaměřeno na moderní technologie Smart City, řešení na platformě SIEMENS Mindsphere a dalším produktům. Představení se ujal  urbanista Ing. Arch. Michal Postránecký z Centra pro informatiku, robotiku a kybernetiku ČVUT. Své návrhy řešení představil hostům také Ing. Jiří Jirkovský z akciové společnosti VDT Technology.