Datum zveřejnění: 
3. 7. 2018
Dne 19. června převzala Mgr. Ing. Jiřina Maříková z rukou rektora ČVUT v Praze doc. Vojtěcha Petráčka jmenování do funkce ředitelky Univerzitní mateřské školy a základní školy ČVUT Lvíčata. Postupně se sešla s rodiči dětí, navštěvujících jak mateřskou školu Lvíčata, tak i s rodiči dětí, které navštěvují základní školu ČVUT. Na schůzce v základní škole stručně představila koncepci řízení školy, kterou bude v příštím školním roce rozvíjet, podpořit ji přišly i dvě nové učitelky základní školy.

Schůzky se účastnili za zřizovatele i členové Akademického senátu ČVUT a koordinátorka Dětské univerzity ČVUT. Předseda Pedagogické komise AS ČVUT rodiče ujistil o podpoře školy ze strany ČVUT. Zástupci AS ČVUT dále rodiče informovali o přípravě nové platformy v rámci ČVUT, která bude se Lvíčaty intenzivně spolupracovat. Na závěr popřál paní ředitelce mnoho úspěchů v její funkci i předseda Školské rady Dr. Pavel Andres.

Picture

Picture

Picture