Datum zveřejnění: 
19. 4. 2018
Po dvou letech náročného ověřovacího procesu obdržela Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Projektový management a inženýring, prestižní akreditaci RICS. Díky ní se mohou absolventi tohoto oboru ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou rocích praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.

RICS je nezávislá organizace, vznikla v roce 1868 ve Velké Británii a v současnosti sdružuje více než 100 tisíc členů ve více než stovce zemí světa. Celosvětové sídlo společnosti je v Londýně. V Evropě sídlí RICS od roku 1993 v Bruselu, působí ve všech evropských zemích. V Česku je RICS aktivní od devadesátých let dvacátého století a významně zde přispěla k formování trhu s komerčními nemovitostmi. Její členové mají přístup do mezinárodní sítě odborníků v oboru nemovitostí, zaručují dodržování etického kodexu chování, mají k dispozici možnost celoživotního vzdělávání v oboru a pro klienty představují záruku v dané oblasti.

O akreditaci informoval také server iHNed.cz.