Datum zveřejnění: 
27. 2. 2018
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské byl instalován a uveden do provozu první virtuální simulátor radioterapie v České republice. Systém VERT™ od britského konsorcia VERTUAL umožňuje vytvořit virtuální prostředí radioterapeutické ozařovny. Systém poskytuje prostřednictvím 3D efektů a vizualizací platformu pro ilustrace teoretických pojmů, ale i podporu pro získání dovedností klinického personálu nebo ukázku průběhu léčby pacientovi. Instalace na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské je nejenom první v České republice, ale dokonce jedna z mála na kontinentální Evropě. Ve dnech 26. a 27. února proběhlo školení pedagogů fakulty zahraničním specialistou, jedním z hlavních vývojářů systému VERT™. Během několika dní tedy budou moci tento zcela unikátní systém pod vedením pedagogů využívat i studenti. Vedle teoretické výuky ve školních lavicích jsou ve studijních plánech oboru Radiologický fyzik a Radiologický technik zařazeny i hodiny klinických praxí pod vedením špičkových odborníků, povětšinou absolventů fakulty.

Radioterapie je ve vyspělých zemích jedna z nejrozšířenějších a nejúčinnějších metod léčby nádorových onemocnění. Úspěšnost léčby je závislá nejenom na přístrojovém vybavení klinických pracovišť v nemocnicích, ale i na znalostech a dovednostech odborného personálu těchto oddělení. Simulátor VERT™ je vnímán jako převrat ve vývoji radioterapeutických možností i výuky a přípravy odborníků pro práci v klinickém provozu. Zařízení nabízí možnost interakce systému s jejím uživatelem, který je navíc do děje vtažen prostředím 3D brýlí virtuální reality. Systém obsahuje podrobné informace o několika typech nejmodernější ozařovačů používaných na radioterapeutických klinikách a umožňuje zobrazit nejenom plány léčby, ale i simulaci skutečného postupu ozařování nebo pohyb jednotlivých komponent ozařovače.

Simulátor VERT™ poslouží nejenom pro zažití si správných návyků práce odborných pracovníků na onkologických odděleních, ale i pro prezentaci dopadů na úspěšnost léčby pacienta při nedůslednosti, nesprávné kalibraci či nastavení konfiguračních parametrů přístroje, chybném načtení a interpretaci dat do plánovacího software, nepřesném nastavení polohy pacienta na ozařovacím stole nebo vzhledem k pozičním laserům v ozařovně. A to vše bez negativního dopadu na pacienta. V rámci systému je dostupný např. také fyzikální mód pro simulaci dozimetrických měření i dalších testů klinického ozařovače s detektorem v tzv. velkém vodním nebo jiném, klinicky používaném, fantomu.

O unikátním zařízení informoval také server Novinky.cz.