Datum zveřejnění: 
23. 1. 2018
Dne 17. ledna se ve Dvořákově síni Rudolfina uskutečnil tradiční Novoroční koncert ČVUT. V jeho průběhu byla slavnostně udělena za potlesku stojícího publika první stříbrná medaile Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Tu z rukou ředitele institutu prof. Vladimíra Maříka a viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mgr. Mileny Jabůrkové, převzal stávající rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

Na koncertě vystoupil Symfonický orchestr Českého rozhlasu se sólistou Romanem Patočkou pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda. Během večera zazněly skladby Bílá paní od F. A. Boildieuho, Skotská fantazie od M. Brucha, skladby Antonína Dvořáka Othello a V přírodě.

Amatérské video z předání medaile pořídila paní Věra Blažková a je možné jej shlédnout zde.

Picture

Picture

Picture