Datum zveřejnění: 
19. 12. 2017
Studenti ze středních škol měli i letos možnost zapojit se do VII. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se vybraným středoškolákům, na jimi zvolené fakultě, individuálně věnovali naši akademičtí pracovníci tzv. mentoři. Na závěrečném společném setkání stážistů a mentorů, které se konalo 15. prosince v budově ČVUT - CIIRC, studenti prezentovali své projekty, poté obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University.

Účastníci projektu měli zajištěnou účast na zajímavých přednáškách a seminářích a také jim byly představeny projekty, které se řeší na katedrách a ústavech ČVUT. Studenti se seznámili s vysokoškolským prostředím, se studijními programy a obory. V závěru stáží zadali mentoři stážistům téma malého projektu s konkrétními cíli a úkoly, na kterých společně pracovali.

Picture

Picture